Městská galerie Plato po přestěhování do provizorních prostor v centru zahajuje výstavou Přípravný portrét Mladé dívky

Městská galerie Plato oficiálně zahajuje svůj provoz v nových prostorách v centru Ostravy na českobratrské ulici, takzvané Kanceláři umění. V těchto prostorách Plato setrvá do rekonstrukce Bauhausu, v budoucnu by měla definitivně přesídlit do opravené budovy městských jatek.

První výstava v Kanceláři umění na Českobratrské ulici bude zahájena 15. března od 18:00. Kurátory výstavy jsou Michal Novotný, Daniela Dostálková a Linda Dostálková. Vystavující umělci: Melissa S Armstrong, Bianca Bondi, Zuzanna Czebatul, Roderick Hietbrink, Lukáš Hoffmann / Saliva, Elisa van Joolen, Martin Kohout, Aditya Mandayam, Justin Morin, Jaakko Pallasvuo & Anni Puolakka, Scheltens & Abbenes, Ania Shestakova, Adéla Součková, Aleksandra Ska.

Součástí výstavy budou také performance v objektu Bauhaus, které budete moci navštívit 12. dubna od 18:00 – vystoupí Lukáš Hoffmann / Saliva, Aditya Mandayam, Aleksandra Ska.

 


Kurátorský text k výstavě:

Výstava Přípravný portrét Mladé dívky je upoutávkou, zhuštěným sestřihem momentů, které by mohly v budoucnu vytvořit příběh nově vznikající instituce. Snaží se v omezeném měřítku nastínit některé postoje a přístupy, jak zacházet s uměním v jiném formátu, než je tradiční, v čase a prostoru rozprostřená výstava určená pouze pro kontemplaci nebo racionalizaci.

Prostor kanceláře pro umění byl ponechán v co možná nejpůvodnějším stavu, který se nesnaží překrývat svou historii a původní využití, spíše archeologicky odkrývá a zdůrazňuje zapomenuté vrstvy předchozího života. Prostor je tak prvním z vystavených exponátů. Také jednotlivé aktivity – každodenní pracovní povinnosti zaměstnanců, výstavní činnost, doprovodné a edukační programy a živé události zde nebudou architektonicky odděleny a budou se volně v prostoru prolínat.

Vybraná díla svým charakterem reagují na dřívější využití prostoru jako prodejny textilu a vytvářejí zde jakýsi snový prostor s nejasným určením. Umění zde někdy splývá, jindy doplňuje existující prostředí a má vyvolávat v náhodném kolemjdoucím nahlížejícím přes vitrínu zvědavost a údiv. I z hlediska vystavených děl zde vedle výtvarného umění najdeme módu a design, součástí expozice je próza i odborná literatura k danému tématu. Část vystavených předmětů pochází z edičních řad a je stejně jako knihy volně k prodeji.

Materiální část výstavy poté doplní série událostí, které rozšíří pole výstavy mimo samotný prostor kanceláře, a to v sérii performancí 12. dubna v prostorách bývalého Bauhausu i prostřednictvím reflexí okolního městského prostředí stejně jako konkrétních zásahů do něj.

Název výstavy je odkazem ke knize Hrubý materiál k teorii Mladé dívky, kterou v roce 1999 vydala skupina teoretiků okolo francouzského filosofického časopisu Tiqqun. Postava Mladé dívky je zde popisována jako jeden z nejdůležitějších archetypů a zároveň marketingových mechanismů současné kultury. Mladá dívka je současně souborem morálních a sentimentálních hodnot a postojů oslavovaných ve filmu a hudbě, ale i jejich pevným napojením na komerční strategie kapitálových firem, které využívají asociace mládí a sexuality k tomu, aby propojili sociální postoje s konzumací specifických produktů.

Vystavená díla jsou tak v dalším čtení i určitou materiální výbavou, nutným souborem produktů, které musí po vzoru obrázkových časopisů každá Mladá dívka mít (nebo alespoň znát), protože svoji existenci Mladé dívky stvrzuje právě jen prostřednictvím výběru a spotřeby. V dalším rozměru tak výstava představuje soubor estetických i konceptuálních strategií, kterými se umělci kriticky stavějí k metafoře módy, ale které zároveň vytvářejí určitý kánon současného umění.

Michal Novotný