Městské zásahy v Ostravě

Výstava návrhů řešení problematických míst městského prostoru v Ostravě vytvořených místními občany se uskuteční v prosinci a lednu 2013-14 v galerii Multižánrového centra Cooltour. Uzávěrka registrace pro zájemce o účast na projektu je 30. září 2013, zpracované návrhy je třeba odevzdat do 18. listopadu 2013. Zapojit se mohou  architekti, sochaři, malíři, streetartisti a tvůrčí Ostravané .

Myšlenka projektu „městských zásahů“ vznikla v Bratislavě v roce 2007. Matúš Vallo a Oliver Sadovský (Vallo Sadovsky Architects) uvedli v život svůj nápad občansko-profesní iniciativy: rozhodli se nečekat na zadání z vnější a oslovili několik svých kolegů a architektonických ateliérů, aby si nejdříve vybrali a pak navrhli – bez nároku na honorář – řešení architektonicky problematického veřejného místa v širším centru hlavního města Bratislavy. Projekt se setkal s nebývalým ohlasem ze strany samotných autorů (v převážné většině architektů), kteří rádi zareagovali na výzvu, která jim nejen umožnila vyřešit si někdy dlouho v hlavě uvažované problémy veřejného prostředí, ale zároveň ukázat, že architekt není sobecký budovatel svého vlastního monumentálního pomníku. Témata jednotlivých zásahů nebyla nijak omezena. Vybírají si je sami navrhovatelé. Koncept Městských zásahů je zcela univerzální a použitelný i pro další města.

Zdroj: http://www.facebook.com/pages/Městské-zásahy-Ostrava-2013/206578582824800městskezasahy