Městský archiv získal dokumenty ze života Šavrdových, www.ostrava.cz, 9.5.2013

Pravidelná tisková konference primátora Petra Kajnara po zasedání Rady města Ostravy proběhla netradičně v budově Archivu města Ostravy (AMO) v Přívoze. Důvod byl jediný. Představit zástupcům médií dokumenty, které archiv získal z pozůstalosti významných představitelů čs. a ostravského disentu, signatářů Charty 77, manželů Jaromíra a Dolores Šavrdových.

Jak zdůraznila ředitelka Archivu města Ostravy Blažena Przybylová cenné dokumenty získali díky pochopení rodiny a iniciativě majitelky antikvariátu a klubu Fiducia Ilony Rozehnalové. Dokumenty byly archivu darovány v roce, kdy si připomínáme 80. výročí narození a 25. výročí úmrtí Jaromíra Šavrdy, a je možné je chápat jako symbolický dar u příležitosti 90 let existence Archivu města Ostravy.

Archiválie jsou názornou ukázkou literární činnosti Jaromíra Šavrdy a jeho působení v disentu, ať se jedná o edici Libri prohibiti (strojopisné rozšiřování zakázané literatury), nebo motáky z vězení s literárními texty či jeho pracovní zařazení v období normalizace. Materiály umožňují mapovat především Šavrdovu literární tvorbu od jeho žákovských počátků až po období disentu, stejně jako jeho politické postoje a dobu věznění. Jedná se o dokumenty z let 1933–2009. Součástí daru je rovněž básnická tvorba babičky Jaromíra Šavrdy Anny B. Šavrdové z let 1899–1952. Z darovaných dokumentů jmenujme např. školní vysvědčení, pracovní diář, korespondenci z vězení nebo vlastní Šavrdovu tvorbu.

U příležitosti výročí Šavrdova úmrtí pořádá ostravská Fiducia „Šavrdovský květen“, v jehož rámci si v pondělí 27. května (10-17 hod.) budou moci zájemci dokumenty manželů Šavrdových prohlédnout. Z kapacitních a provozních důvodů je třeba se na tuto akci přihlásit na tel. čísle 596 117 312 nebo přímo ve Fiducii (počet návštěvníků je omezen).

šavrda

 

Zdroj: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/mestsky-archiv-ziskal-dokumenty-ze-zivota-manzelu-savrdovych