Michaela Máchová: Proustovská vycházka Martina Strakoše ukázala Ostravu v čase. Česká televize, 30. 6. 2013

Se zájmem se setkala speciální proustovská vycházka historika architektury Martina Strakoše, která se konala na závěr festivalu Literatura a současnost 2: Tradice a literatura a stejnojmenné dílny literárního překladu z francouzštiny a do francouzštiny. Putování-happening se čtením z díla Marcela Prousta ve francouzštině i českém překladu si nenechalo ujít bezmála sto výletníků.

Marcel Proust byl bystrým a jemným pozorovatelem krajiny a hlubší vnímání míst, kolem kterých Ostravané denně chodí, nabídl i zasvěcený výklad Martina Strakoše. Motto vycházky znělo: Místa a čas znovu nalezené: z povrchu dovnitř, z centra periferií ven…

Procházka začala na Prokešově náměstí, nazvaném po důležité postavě ostravských dějin – starostovi Janu Prokešovi. Náměstí vévodí téměř 86 metrů vysoká radniční věž, která se tyčí i nad vilkami v sousedství. „Je to snad jediná radnice tak velkého města, sousedící s vilovou zástavbou. A právě protiklady představují základní skladebný princip Ostravy,“ upřesňuje Martin Strakoš.

Zmiňovaná vilová čtvrť byla další zastávkou netradiční vycházky, poté výletníci pokračovali dál podél řeky Ostravice k ostravské periferii, ústřednímu motivu všech moderních velkoměst, zvláště těch průmyslových. Slovy jednoho ze současných pokračovatelů Marcela Prousta, Milana Kundery, se tu „mísí fabrika s přírodou, pole se smetišti, lesíky s haldami, činžáky s venkovskými staveními“.

Cíl putování byl v Petřkovicích u Hornického muzea. „Tam nad vodami řeky Odry tábořili lovci mamutů, začalo se těžit uhlí, právě tam se ještě i dnes lze ztratit v temném lese. Je to čtvrť, kde vítr čechrá vlasy starousedlíkům v malých hornických domcích, zbohatlým přištěhovalcům v luxusních vilách, sportovním nadšencům na kurtech nacházejících se v místech bývalé skládky dřeva a uhlí a turistům ztraceným mezi budovami bývalého dolu Anselm…,“ uzavírá Martin Strakoš.

proust

Zdroj:  http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/kultura/233189-proustovska-vychazka-martina-strakose-ukazala-ostravu-v-case/