Michal Kalhous v galerii Plato

Jak naznačuje samotný název výstavy “ Muž a žena“, která bude zahájena 10. září v 18:00 v galerii Plato, Michal Kalhous se pokouší svým ojedinělým způsobem z různých úhlů zachycovat každodenní plynutí vztahu mezi mužem a ženou (a obecněji i mezi mužským a ženským principem), onu speciální konstelaci dvou osob, která v různosti dokáže udržovat harmonii. Cykličnost spjatá s péčí o rodinu i obhospodařováním rodinného statku zde tvoří rámec, v němž čas nabývá nový rytmus, oproštěný od nánosů a balastů, a vrací se kamsi před to, co vnímáme jako nutná a nevyhnutelná pravidla. Harmonie vyvěrající ze spolupráce a tolerance, z ochoty nechat věcem svůj vlastní běh a rytmus, se odráží v drobných detailech i nečekaných kontrapunktech. Označovat Michala Kalhouse jako fotografa by bylo nepřesné, ačkoliv fotografii používá přes dvě dekády. Oproti běžné snaze o dokonalý záběr či mistrně shrnující sérii je Kalhous spíše tichým a nenápadným vypravěčem, zvědavě popisujícím důvěrnost i jurodivost našeho světa, a hledajícím smysl a rovnováhu jevů a věcí, bez přebytečného patosu a sentimentality. Kalhousova výstava v galerii Plato je tak nejen nepřímým láskyplným vyznáním, ale i svědectvím o tom, co vše může být jinak a čemu není nutné se bránit.

Kurátor výstavy a kurátorského textu: Pavel Vančát

IMG_0564.JPG