Milan Líčka: 14. Kašparův ostravský týden bude 13.-19.března

Pražský Spolek Kašpar je jediné mimoostravské divadlo, jehož tvorbu můžeme soustavně sledovat díky vzájemné družbě s Divadlem Petra Bezruče. Jde o svým způsobem ojedinělé těleso, jehož směřování zašťiťuje Jakub Špalek jako zakladatel, provozovatel a jeden z kmenových režisérů i herců. Představení Kašparů tak umožňují porovnání s obdobnými ostravskými scénami i jejich inscenacemi: Loni u nás mimo jiné předvedli TETOVÁNÍ Dey Loherovétedy hrukterou před časem měla na repertoáru KS Aréna, a také Havlovu AUDIENCI, kdy se přímo nabízelo srovnání s aktuální inscenací u Bezručů. Letos tu budou hostovat se čtyřmi hrami různých žánrů: pásmem slov a písní CHANSON?ŠANSON! E. M. Bouškové, v níž zazní světové evergreeny v podání hereček, drsnou ruskou komedií o škodlivosti pravdy DETEKTOR LŽI Vasilije Sigareva, Shakespearovou tragédií o intrice a žárlivosti OTHELLO a komorním dramatem ZRADA, v němž mistr slovních labyrintů Harold Pinter zkoumá mužské přátelství zatížené manželskou nevěrou.

   Autorkou i režisérkou pocty šansonu jejich slavným představitelům ŠANSON?ŠANSON! je Eliška Mesfin Boušková, dosud známá jen jako herečka, dobře rozpoznatelná díky svému původu (otec pochází z Etiopie). V pořadu, kde se mísí životní zpovědi a písně Edith Piaf a Marlene Dietrichové se šansony Gilberta Bécauda, Jacquese Brela, Vladimíra Vysockého, E.F.Buriana, Hany Hegerové a Jiřiny Salačové, vystupuje Boušková spolu s herečkami M.Steinmasslovou, E. Elsnerovou, J. Nerudovou a M. Prášilovou. Od mikrofonu zní franština, němčina, angličtina i čeština. Přitom jevištěm vládnou ženy a jen náznakem oděvu přebírají mužské role. Představení plné „stále kvetoucích“ šansonů diváka naladí a rozjaří.

   DETEKTOR LŽI lze charakterizovat sloganem „hořká komedie o škodlivosti pravdy“.

Současný ruský dramatik Vasilij Sigarev vychází ze známé skutečnosti, že člověk v hypnóze nedokáže lhát. Zápletka je rozehrána mezi třemi postavami – ženou, jejím manželem a hypnotizérem. Oproti svým ostatním hrám je zde autor méně pesimistický a naznačuje i jakési východisko z narušených rodinných vztahů. Režisér Jakub Špalek říká, že jde o ruský koktejl, kde se mísí drsnost, syrovost, krutost a zároveň jasné komické situace. Hrdiny ztělesnili  Adrian Jastraban, Eva Elsnerová a Matouš Ruml.

    Příběh o Maurovi a krásné Benátčance se stal světoznámým díky tragédii WilliamaShakespeara OTHELLO. Režisér Jakub Špalek převzal vznosný překlad Martina Hilského a obsáhlý text hry přiměřeně zkrátil. Střet lásky, intriky a žárlivosti je vybaven klasickou výpravou, zvládnutými šermířskými souboji a modernisticky řešenou scénou. V titulní roli exceluje Jan Potměšil, záludného Jaga přesvědčivě tlumočí Adrian Jastraban a Desdemonu hraje Alena Doláková.

   Komorní drama Harolda Pintera ZRADA stojí na důmyslně konstruovaných dialozích plných slovních hříček zacházejících až do absurdnosti. Ve hře se řeší dávná nevěra, s níž se musí aktéři vyrovnat. Milostný trojúhelník, v němž se najednou neví komu a čemu věřit – jak to vlastně tenkrát bylo? –, odhaluje nevyzpytatelnost vztahů mezi mužem a ženou a také to, jakou cenu má mužské přátelství. Hybatelem děje je tu Jan Potměšil, jeho ženu ztělesňuje Jitka Nerudová a přítele Adrian Jastraban.

 

 

Milan Líčka