Milan Líčka: Bláznivá komedie se točí (nejen) kolem otázky „Kdo je tady ředitel?“ – recenze

Dramatický potenciál scénáře filmu KDO JE TADY ŘEDITEL?, jehož tvůrcem je experimentátor a provokatér Lars von Trier, vycítila a pro divadlo jej adaptovala režisérka Janka Ryšánek Schmiedtová s dramaturgyní Kateřinou Menclerovou. Přitom ironické či satirické ladění filmu o intrice v prostředí dánské IT firmy posunuly do stylu bláznivé komedie. Premiéra inscenace se uskutečnila v Divadle Petra Bezruče 24. listopadu.

Hraje se na scéně navržené Jaroslavem Čermákem, naznačující odtažité kancelářské prostředí. Uprostřed stojí masivní kulatý stůl, s židlemi se prostor změní v zasedačku, v pravém rohu je kopírka, vlevo šanony ve vysokém stojanu, v popředí vlevo kancelář ředitele a vpravo místo tajných schůzek. Jan C. Löbl oblékl postavy přiměřeně okolnostem, pozornost upoutá jen křiklavá červeň bot herce a kostýmu právničky a Islanďanův lesklý oblek s modrobílými pruhy a vzory. Náladu podkresluje elektronická hudba Vladivojny La Chia.

Iniciátorem zápletky je šéf IT firmy v Dánsku, který zaměstnancům namlouvá, že hlavní ředitel (či podle překladu dánského titulu filmu ŘEDITEL VŠEHO) sídlí v Americe. Na tohoto fiktivního ředitele, jehož šest pracovníků zná jen z e-mailů, vše alibisticky svádí. Když chce firmu za zády ostatních prodat, najme si herce, který má onoho ředitele představovat. Situace se mu však začne vymykat z rukou. Herec trpí chorobnou fixací na absurdní drama, jeho úloha ve firmě se prozradí, objeví se bývalá manželka a přitom musí čelit šéfovi, zaměstnancům a islandskému kupci…

Film KDO JE TADY ŘEDITEL? byl nejednoznačně přijat kvůli experimentování s formou (režisér záběry náhodně vybral a přestavěl počítačem) i pojetím (fikci střídá odstup, situační komedií prolíná ironie a satira). Divadelní adaptace volí odlišný přístup, dramaticky ucelené scény běží ve (zpočátku až příliš) zvolněném tempu bláznivé komedie, která je o polovinu delší než film. Zvolený styl si vyžádal výrazné kontrastní akcentování figur. Na jedné straně stojí zaměstnanci firmy a na té druhé aktéři účastní v rozehrané intrice. Úlisný a vypočítavý šéf Ravn manipuluje hysterickým a dezorientovaným hercem Kristofferem, proti nim stojí arogantní islandský podnikatel Finnur s právní zástupkyní Kisser a tlumočnicí.

Postavy obsadila režisérka s ohledem na dispozice herců optimálně. Lukáš Melník se rád převtěluje do výstředních postav, jeho slabošský, ješitný a neúspěšný herec Kristoffer zaujme prvním vkročením, předvádí se přehnanou mimikou, gesty a pohyby. Ravn Ondřeje Bretta se snaží ovládat situaci a přitom být stále oblíbený. Hraje s nadhledem, je suverénní i lítostivý, jeho falešný úsměv vmžiku křečovitě tuhne do rozhořčeného údivu. Norbert Lichý jako Finnur jen majestátně vejde, usadí se a nasupeně vyčkává. Je ho plné jeviště – a co teprve, když spustí zlostnou tirádu v cizí řeči. Kisser, bývalá žena Kristoffera, je Markétou Harokovou vystižena přesně, věcná a ironická, rozpolcená mezi profesionalitou a svědomím. Tlumočnice v podání Markéty Matulové nejen slouží, ale umí i nenápadně usměrnit dění.

Každý ze šesti nejstarších zaměstnanců firmy reaguje jinak na pro ně nepřehlednou situaci plnou zvratů. Lise Magdalény Tkačíkové se dravě prosazuje ženskými zbraněmi, Heidi Pavly Gajdošíkové ze zakřiknuté naivky láskou rozkvétá a Mette Marcely Čapkové už jen odevzdaně sedí u kopírky a plete. Gorm Michala Sedláčka jako v jádru zádumčivý, ale prchlivý sedlák reaguje nečekanými výbuchy agrese, Nalle Jakuba Burýška si věčně jen s něčím hraje, ale dovede formulovat a provést odbornou prezentaci, Spencer Milana Cimeráka je milý introvert, nesmělý i z toho důvodu, že mu ani po letech nejde dobře dánština.

Inscenace hry KDO JE TADY ŘEDITEL? jako bláznivé komedie přesně zapadá do typického stylu a dramaturgické linie Divadla Petra Bezruče (zdůrazněné sloganem sezóny „někdo to rád bezruč“) a dává hercům bohatý prostor k rozvinutí individuálního projevu. S vervou rozehrané scény spolehlivě pobaví, přitom však nezakrývají to, o co se tu vlastně hraje: o existenci lidí podrobených manipulaci, alibismu, ješitnosti a především chamtivosti.