Milena Vitoulová | O budově kruhových poslucháren v areálu VŠB—TU Ostrava – archiv bulletinu 2/2013

Jednou z dominant současného stále se rozvíjejícího areálu Vysoké školy báňské —Technické univerzity Ostrava je pavilon C. Ten je jednou z prvních prací architektky Mileny Vitoulové, taktéž členky okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu. Její dnešní pohled na vznik budovy Sdružených poslucháren aneb kruhovky či talíře nabízejí následující řádky. Po absolutoriu Fakulty architektury a pozemního stavitelství v Brně jsem v 60. letech nastoupila do Stavoprojektu Ostrava —— Atelieru 6, specializovaného na školské a zdravotnické stavby. Vybrala jsem si jej proto, že ačkoli to bylo v době plné nadějí a příslibů, typizace výstavby započatá v 50. letech stále pokračovala a atypické stavby, které se v tomto atelieru projektovaly, se dost dobře nedaly do typizace vtěsnat. V době mého nástupu už byla hotová základní urbanistická koncepce nového areálu Vysoké školy báňské v Porubě a byla zahájena realizace kolejí uvnitř areálu a budov podél dnešní ulice 17. listopadu. Brala jsem jako samozřejmost, že i jako začátečník jsem se účastnila jednání o rozvoji a realizaci této koncepce, a podrobně se tak seznamovala s její celkovou problematikou. Dodatečně to docela oceňuji, protože zvykem bývá spíš: Nejdříve si odseď svoje, pak se uvidí. Asi to souviselo se svobodným ovzduším, které tenkrát panovalo. Každopádně jsem si začala intenzivně doplňovat teoretické školní znalosti. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2013/09/KROS-02-web.pdf