Miloš Matěj | Průmyslové dědictví města Ostravy – archiv bulletinu 1/2021

Národní památkový ústav vydal knihu Průmyslové dědictví města Ostravy1 , jež se na více než 400 stranách věnuje tematice průmyslového dědictví současné moravskoslezské metropole v jeho složitém vývoji a vzájemných vazbách. Kniha popisuje historické souvislosti a vývoj jednotlivých průmyslových oborů, včetně podrobného typologického vývoje těch klíčových tak, aby čtenář prostřednictvím technologických schémat a stručné charakteristiky porozuměl principům výroby a jejich vzájemnému propojení. Na historické souvislosti a vývoj jednotlivých oborů navazuje kapitola Sídelní struktura a obytná výstavba, kde jsou popsány nejvýznamnější hornické a dělnické kolonie budované pro stále narůstající počet zaměstnanců a postupné formování urbanistické struktury průmyslového města prostřednictvím několika samostatných krystalizačních jader (Moravská Ostrava, Přívoz, Hrušov, Mariánské Hory a zcela specifické průmyslové město Nové Vítkovice). Samostatná kapitola Zachování průmyslového dědictví stručně popisuje vývoj muzejních institucí, památkovou ochranu, mezioborovou (monumentologickou) koncepci zachování industriálního dědictví a soudobý archeologický výzkum. Dokládá tak dlouholetou a bohužel neúspěšnou snahu o založení průmyslového muzea, které by dokumentovalo, zachovalo v nezbytném depozitáři a prezentovalo historicky cenné technické zařízení největší a nejvýznamnější aglomerace těžkého průmyslu bývalé Rakouské monarchie a pozdějšího Československa. Samostatnou část publikace představuje katalog kulturního dědictví, řazený abecedně podle katastrálních území jednotlivých části města Ostravy a dále podle jednotlivých oborů. Katalog je provázán systémem odkazů s úvodními kapitolami historických souvislostí a technického vývoje. Pro celkový přehled slouží mapové přílohy, kde jsou položky katalogu zakresleny včetně základních dopravních systémů a přehled objektů zobrazených v mapě včetně popisu aktuálního stavu památkové ochrany. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2021/08/KROS32-online-verze.pdf