Miriam Prokešová | Radost i pláč kostela sv. Františka a Viktora v O stravě-Hrušově – archiv bulletinu 1/2015

Zapomenutý kostel. Kdysi dominanta hrdého městyse Hrušova. Dnes poslední monument zašlé slávy. Na jeho stavbě se podíleli nejen význační architekti tehdejší doby (Heinrich von Ferstel, Max Schweda), ale také další významná jména vídeňské architektury, uměleckého řezbářství a bohatí továrníci. Rakouští majitelé a zakladatelé prvního závodu na výrobu sody, kteří přesídlili do Hrušova, rodina s rytířským titulem von Miller zu Aicholz. Novogotický kostel, posvěcený v roce 1893, dodnes s původním interiérem, který byl spolu se stavbou v roce 2010 prohlášen za kulturní památku, se může pyšnit hned několika zvláštnostmi. Za prvé stojí na hranici „světů“, pod kopcem Landekem (z německého Land-Ecke, v překladu „roh, kout země.“), nedaleko místa, kde se řeka Ostravice vlévá do řeky Odry. Nenápadný kopec Landek je historicky i geografi cky významným místem. V jeho půdních vrstvách je nejen vepsána nejstarší historie, ale také z geografi ckého hlediska je Landek ojedinělý – je posledním výběžkem České vysočiny, na severním okraji Moravské brány. Landek je nejvýchodnějším výběžkem Českého masivu. Právě zde, pod Landekem, se „české hory“ lámou v Karpaty; jinými slovy řečeno, na tomto místě se Západ střetává s Východem. Kostel stojí na pomezí – hranici místa, které můžeme vnímat nejen jako zemi pravěkou (zemi lovců mamutů), jako Moravu (do středověkého konstituování Slezska), jako Pruské Slezsko čili „prajzskou“ (od roku 1742 do roku 1870), jako Německé císařství (do roku 1918), jako Výmarskou republiku (do roku 1920), ale také jako Československo (do roku 1938), posléze hranice mezi protektorátem a Třetí říši (do roku 1945), po válce opět jako Československo (do roku 1993) a nyní jako součást Česka. Během jeho historie se zde sloužily mše svaté v českém, v polském, v německém a latinském jazyce. Střetávali se zde lidé české, rakouské, německé, pruské, polské i židovské národnosti. … více informací na KROS-08-vnitrek_a5.indd (krasnaostrava.cz)