Monika Horsáková | Cesty do ostravského (v)nitrozemí aneb Výlety do duše města – archiv bulletinu 4/2019

Spolek Fiducia ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu vydává v prosinci knihu Cesty do ostravského (v)nitrozemí I, která se pokouší o zmapování duše ostravské krajiny. Tento poetický průvodce je inspirován Mapou ostravských výletů, která vyšla v roce 2017 u příležitosti 750 let od první písemné zmínky, připomínající počátky dnešní moravskoslezské metropole. Volně na ni navazuje a rozšiřuje její snahu přiblížit nejen atraktivní a všeobecně populární kulturní, přírodní a historické statky, ale i málo známá, a přitom veskrze pozoruhodná a výjimečná místa, poetická zákoutí, svébytné čtvrti i různé periferní lokality a naturální zajímavosti Ostravy, neboť, jak se píše v předmluvě publikace, „skutečný půvab se často ukrývá za zdánlivou fádností či v detailech a nuancích, jež by leckteré oko přehlédlo“. Kniha v deseti pěších trasách mapuje jak známé kulturní památky a památkové rezervace, tak dosud nezmapované lokality, včetně architektonicky zajímavých staveb, které dosud nejsou systematicky propagovány, urbanisticky výjimečných, ale také problematických lokalit a zanikajících čtvrtí a zákoutí, jež jsou svědectvím překotného rozvoje města Ostravy. Těšit se můžete na fotografie Romana Poláška a Martina Popeláře přibližující „genius loci“ řady jedinečných ostravských destinací, specifický charakter a nenapodobitelné kouzlo průmyslovou minulostí zformovaných oblastí a stejně tak i osobitý rustikální ráz okrajových městských lokalit a cenných přírodních prostředí a také na texty literárního kritika Pavla Hrušky, jež vedle konkrétních údajů a historických faktů často v metaforické nadsázce vzdávají hold kráse daného místa. „Mnohem spíš než nějaký neomylný recept či jednoznačné vodítko představuje tato publikace cosi na způsob (snad užitečného) žebříku nebo voru, vystupuje tedy v roli jakéhosi pomocníka pro dobrodružné a zvídavé povahy – to podstatné a neopakovatelné (a obtížně zaznamenatelné) si musí každý poutník zaujatě a na vlastní způsob objevit na svých cestách sám. Vše je přitom možné a dovolené a všechny varianty mají stejnou hodnotu,“ vysvětluje Pavel Hruška. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2020/01/KROS27_online.pdf