Monika Horsáková: MAČ. Český rozhlas Ostrava, 10. 8. 2013

Prázdniny se překlopily do druhé poloviny a to mimo jiné znamená, že Ostrava má za sebou další, v pořadí už čtvrtý maraton největší literární akce v Česku a zřejmě i střední Evropě… Ano, skončil MAČ – tedy Měsíc autorského čtení. V kuloárech se ale hovoří o tom, že na severu Moravy šlo zároveň o ročník poslední. Strohý účet letošního ročníku literárního MAČe by mohl znít takto: 31 dní, 62 autorů, z toho polovina tuzemských, respektive česko-slovenských, a polovina německy píšících, stovky posluchačů a desítky hodin čtení i neformálních setkání milovníků literatury všeho druhu s autory, mnohdy trvajících do ranního kuropění.

Český rozhlas Ostrava se této pozoruhodné slavnosti literatury zevrubně věnoval, ať už v rozhovorech s autory v pořadech Apetýt a Koktejl, nebo v kulturním magazínu Zrcadlo. A tak nebudu v dnešní poznámce opakovat superlativy o kvalitě celého podniku a zaměřím se na jinou, neméně podstatnou a podle mne podivuhodnou skutečnost. Město letos ostravskou část Měsíce autorského čtení podpořilo historicky nejnižší částkou.

V roce kandidatury moravskoslezské metropole na Hlavní evropské město kultury – to se MAČ konal v Ostravě poprvé – přispěla radnice, podle dostupných údajů, půl milionem korun. V dalších letech město svou podporu postupně snižovalo, až se dostalo na letošních necelých sedmdesát tisíc korun. To považuji při rozsahu a prestiži celé akce za výsměch. A nejen to, dokonce za ohrožení samotné existence dalších ročníků Měsíce autorského čtení na severu Moravy.

Ptám se: Když se v městském rozpočtu našly miliony na podporu krachujícího fotbalového klubu, když Město investuje nemalé prostředky do neprověřených akcí na podporu oživení Stodolní ulice, proč se chce vzdát bez nadsázky a v nejlepším slova smyslu luxusního podniku, který Ostravu – i bez nějakých líbivých titulů – řadí mezi kulturní špičky Evropy? Kde jsou ony proklamace radních po neúspěšné kandidatuře, že projekty, které se díky ní podařilo nastartovat, budou pokračovat dál?

Ředitel MAČe Petr Minařík, kterému nezbývá než poděkovat, že za této situace se vůbec letos festival v Ostravě konal, prohlásil, že vřelost ostravského publika rozmrazuje všechny možné ledy zdánlivé jazykové i kulturní vzdálenosti.

Příští rok má být hostem Měsíce autorského čtení Norsko. Zda ovšem budou moci Ostravané svou srdečností, zájmem a rázovitostí zahřát i seveřany, je nyní ve hvězdách. Nebo spíš v hlavách ostravských radních.

 

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/ostrava/poznamka/_zprava/monika-horsakova-mac–1244602mač