Monika Horsáková | Seznamte se s patronkou Slezska – archiv bulletinu 2/2013

Podzim je mimo jiné zasvěcen také svatému Václavovi. Zatímco patrona země české zná snad každý, na otázku, kdo je patronem Slezska, by mnozí z nás hledali odpověď hůř. A přitom by si svatá Hedvika, ano, to je ona patronka, zasloužila popularitu minimálně stejnou. Ostatně jako světice byla v podstatě vnímána už za svého života a krátce po své smrti, v roce 1267, byla prohlášena za svatou. Svátek slaví chvíli po Václavovi, 16. října. V jejích žilách proudila díky rozvětveným rodinným vztahům krev četných evropských národů, a mohla by tak být právem označena za patronku smíření a sjednocení Evropy. Mimochodem, její příbuznou byla podle některých pramenů i sv. Anežka česká, které Hedvika údajně vštěpovala základy víry svaté. Pocházela z Bavorska. Narodila se kolem roku 1174 na Hradě Andechsu jako dcera vévody Bertholda IV. Když jí bylo pět let, svěřili rodiče její výchovu sestrám benediktinkám ve městě Kitzingen. Do Slezska přišla jako manželka slezského vévody Jindřicha I., za kterého se provdala v roce 1186. S sebou si přivezla západní civilizační prvky. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2013/09/KROS-02-web.pdf