Musí demolici Bauhausu platit město?

Vedení města schválilo v prosinci 2023 záměr financovat projekt demolice částkou 800 tisíc Kč, samotná demolice pak bude městský rozpočet stát další miliony korun. 

Uzavření současného komunitního místa přitom město odůvodňuje nutností šetřit – jeho provoz by stál 3 mil. korun. Proč je financování kvalitního komunitního místa evropského střihu problémem, když lze investovat miliony korun do jeho demolice? A proč by vůbec mělo město financovat ze svého rozpočtu projekt demolice a její realizaci, když chce pozemek prodat? Proč nejsou tyto náklady přenechány novému majiteli jako podmínka prodeje pozemku?

Proč město není ochotno peníze určené na projekt a realizaci demolice investovat raději do udržení aktivit v Bauhausu do doby, než bude znám výsledek urbanistické soutěže a konkrétní záměr pro lokalitu?

Pokud jde o hodnotu pozemku, na němž Bauhaus stojí, jedná se o cenné území v historickém centru, hned vedle (mezinárodně) oceňovaných jatek (shortlist 40 staveb na ocenění Mies van der Rohe Awards 2024 jako jediná stavba z ČR, Národní cena za architekturu 2023, BigMat International Architecture Award 2023 – Španělsko, Cena Patromonium pro futuro 2013 udělovaná NPÚ). V okolí bude vznikat bytová zástavba, projekt zahloubení Místecké propojí tuto lokalitu pro pěší i cyklisty s ostravskou částí Fifejdy. Město by si těchto hodnot mělo být vědomo, nebude nabízet neatraktivní pozemek, který by musel být pro developera kompletně vyčištěn, aby si jej vůbec všiml. 

Zdroj:

Zápis z rady města Ostravy, prosinec 2023.

Zastupitelstvo města Ostravy, 31. 1. 2024 audiozáznam, od 11:41