Na Artalku o soutěžích na umělecká díla ve veřejném prostoru

Silvie Šeborová se věnuje na kulturním portálu Artalk tematice soutěží na umělecká díla ve veřejném prostoru a uvádí aktuální případ městského obvodu Praha 6, který nyní vypsal soutěže na dvě sochy. Více naleznete v článku Silvie Šeborové, který vyšel na portálu www.artalk.cz dne 9. 1. 2014 a připomíná i ostravskou  diskusi ohledně umístění koníka před Novou radnicí.

 

Silvie Šeborová: Soutěže na pomníky Marie Terezie a Žofie Chotkové

Praha 6 vypsala na konci prosince hned dvě otevřené anonymní soutěže na výtvarné realizace ve veřejném prostoru. Jedná so o soutěž na návrh plastiky na motivy Žofie Chotkové s vodním prvkem (termín odevzdání návrhů 18. 2. 2014) a soutěž na návrh pomníku Marie Terezie v parku Prašný most při ulici Milady Horákové (termín odevzdání návrhů 11. 3. 2014). Podmínky soutěže naleznete na stránkách městské části Praha 6 (zde a zde).

Plastiky umísťované v současné době do veřejného prostoru se přitom potýkají s celou škálou problémů. Patří mezi ně přijetí díla širokou veřejností nebo nešetrný výběr děl bez předešlé soutěže, který mívá za následek nízkou úroveň soch: argumenty proti umístění sochařského pomníku krále Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích vznesl na svém webu Jiří Ptáček (zdezde a zde)

Se zápornou reakcí odborné veřejnosti se také setkala kovová plastika s názvem Pocta hornictví, která stojí od loňských Vánoc uprostřed kruhového objezdu před Novou radnicí v Ostravě (zde).

Ani při vypsání výběrového řízení však nebývá bezproblémové. Například proti výsledkům soutěže na památník aviatika Jana Kašpara (zde) byla vypsána petice, jejíž autoři žádali, aby byl místo odbornou porotou zvoleného návrhu byla realizována realistická socha znázorňující Jana Kašpara (zde).

Osazování ulic a náměstí sochami řeší také dlouhodobě město Brno, mezi nejspornější a nejdéle diskutované připravované realizace patří jezdecký pomník Jošta Moravského (zde).

Iniciátory a zadavateli (potažmo financovateli) takovýchto počinů však nemusí být jen magistráty a zastupitelstva. Příkladem je pomník sebevrahům od Kryštofa Kintery (zde), který za něj získal ocenění Osobnost roku. Stejný umělec je také autorem pomníku cyklistům, jenž zemřeli v ulicích Prahy (zde).

Otázkou, jak dnes dostat současné vizuální umění do veřejného prostoru, by se měla zabývat diskuze, kterou na čtvrtek 16. 1. chystá v Centru současného umění DOX v rámci doprovodného programu k výstavě Vetřelci a volavky Pavel Karous (zde). Kromě teoretiků umění Rostislava Koryčánka a Denisy Václavové se jí má zúčastnit také Matěj Stropnický, místostarosta pro kulturu a památkovou péči Prahy 3.

 

Zdroj: http://www.artalk.cz/2014/01/09/souteze-na-pomniky-marie-terezie-a-zofie-chotkove/

socha