Na Černé louce by měla vzniknout nová budova fakulty umění Ostravské univerzity a Centrum zdravého pohybu

Ostravská univerzita  připravuje novou budovu Fakulty umění a Centra zdravého pohybu na Černé louce jako součást budování univerzitního City Campusu – Univerzity ve městě. Vize byla prezentována rektorem Janem Latou v rámci podpisu Memoranda o spolupráci mezi městem Ostravou, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a Ostravskou univerzi­tou, které se uskutečnilo 9. listopadu 2016.  Vysoká škola báňská spolu s městem a spolkem Provoz Hlubina  spustí na jaře příštího roku takzvaný Řemeslný inkubátor na dole Hlubina, kde budou veřejnosti k dispozici různé dílny, například kovodílna, dílna pro práci se dřevem a další. Memorandum, které bylo uzavřeno na dobu neurčitou, bude základem pro realizaci konkrétních projektů – obdobná memoranda uzavřela v mi­nulosti například Praha nebo Opava.

Prezentace obou vizí zde:

City Campus:prezentace_tk_ostrava_listopad_2016

Řemeslný inkubátor: r%cb%87emeslny-inkubator-ostrava