Na místě bývalé synagogy v centru Ostravy vznikne nový památník

Na místě bývalé synagogy v centru Ostravy bude ve čtvrtek 23. března ve 14:00 slavnostně odhalen nový památník za účasti vrchního zemského rabína Karola Evraima Sidona – památník vznikne na místě dočasné pamětní desky, tj. na rohu ulic 28. října a Zeyerova (za Lasem). Autorem památníku je Ateliér sochařství Fakulty umění Ostravské univerzity pod vedením doc. Jaroslava Koléšeka, autorkou návrhu BcA. Eva Jančeková a realizátorem památníku MgA. Lukáš Dvorský.