Naučná cedulka u internačního tábora Hanke a křest bulletinu Krásná Ostrava

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu vás srdečně zve na křest nového čísla bulletinu Krásná Ostrava a instalování naučné cedulky na místě bývalého internačního tábora Hanke.  Sraz bude v neděli 21. června v 18:00 u zastávky důl Jindřich v centru Ostravy (u Alberta).

Internační tábor Hanke byl v Ostravě založen ihned po skončení II. světové války – byl určen pro německé obyvatelstvo Ostravy a okolí. Pravidelně v něm docházelo z vůle jeho velitelů k násilnostem, brutálnímu mučení a popravám. Nadvládu sadistických dozorců nepřežilo 231 osob. V období komunismu byla existence tábora pečlivě střeženým tajemstvím a informace o něm i okolnostech poválečného odsunu Němců přinesly až práce historiků, archivářů a publicistů vydané po sametové revoluci.

BULLETIN KRÁSNÁ OSTRAVA 02/2015
V letním čísle bulletinu Krásná Ostrava najdete příspěvek historika Radoslava Daňka věnovaný ostravským pracovním táborům, zakládaným po skončení druhé světové války od května 1945, historik Ondřej Kolář popisuje život ostravských tuláků v první polovině dvacátého století. Na postupné umírání architektonického skvostu Ostravica-Textilia upozorňuje příspěvek Ilony Vybíralové, text fotografa Ondřeje Durczaka přináší informace o silně zchátralém michálkovickém koupališti Eldorado. Historik umění Martin Strakoš připomíná architektonické hodnoty cenné ostravské stavby v bruselském stylu – vítkovického nádraží a upozorňuje na fakt, že tato krásná stavba bohužel dlouhodobě chátrá. Jak už jsme psali v minulém čísle, okrašlovací spolek se letos začal zabývat i odumíráním historického centra Ostravy a spustil facebookovou iniciativu Ostrava je v centru. Spolu s Antikvariátem a klubem Fiducia jsme na jaře připravili několik akcí a veřejných debat, které se snaží pojmenovat nejdůležitější problémy spojené s vylidňováním historického centra. Včervnovém bulletinu najdete článek architektky Mileny Vitoulové, která glosuje aktuální diskuse o záměru přesunout některé z funkcí z centra města do Dolní oblasti Vítkovic. Obdobným tématem se zabývá i příspěvek o kauze Černá kostka, ve kterém se pokoušíme podrobně zmapovat celou historii diskusí a peripetií kolem plánované výstavby nového sídla Moravskoslezské vědecké knihovny. Aktuální číslo připomíná i výročí významné osobnosti ostravské literatury – Viléma Závady, který by letos oslavil 110 let od narození. Článek se mimo jné věnuje jeho překladům náboženských textů. Duchovní tematikou se také zabývá příspěvek o náboženských hnutích ve Svinově a článek historičky Romany Rosové o výstavbě přívozského kostela. V novém čísle Krásné Ostravy najdete i další, věříme, že inspirativní, články. Budeme rádi, když vám zpříjemní léto a potěší vaši mysl.
Bulletin Krásná Ostrava vydává od června 2013 pravidelně na rovnodennost a slunovrat okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu. Vychází vlastním nákladem, formou dobrovolnické práce. Za tisk děkujeme tiskárně Printo.

KROS-09_obalka