Nejen ostravské sochy – beseda s Jakubem Ivánkem

Antikvariát a klub Fiducia pořádá ve středu 17. února od 18 hodin besedu s popularizátorem ostravských soch a členem okrašlovacího spolku Jakubem Ivánkem na téma Nejen ostravské sochy. Proč umění v ulicích a v architektuře vznikalo a mělo by vznikat i nadále? Jaký je vztah společnosti k němu? Můžeme něco dělat pro jeho zachování? Nejen o těchto otazkách si budete moci povídat s autorem hesel nové databáze Ostravské sochy o umění ve veřejném prostoru.

Jakub Ivánek (*1983) – autor hesel Databáze ostravských soch a popularizátor umění ve veřejném prostoru. Absolvent oborů český jazyk a literatura a historie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a postgraduálního studia Teorie a dějiny české literatury tamtéž (disertační práce Písně o svatých v české barokní literatuře). Svůj odborný směřuje k české barokní literatuře (např. Katalog písní o svatých v české barokní literatuře, 2010) a reflexí lázní v propagačních textech raného novověku a
19. století (studie o lázeňské krajině raného novověku v publikaci Krajina, 2012; studie o textech propagujících v 19. století lázně Rožnov pod Radhoštěm v publikaci Valašsko, 2014; studie o historii Jánských Koupelí v 19. stol. v periodiku Slezský sborník, v tisku). Mimo literární oblast se zabývá kulturou regionu severní Moravy a českého Slezska (editor Kulturně-historické encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy, 2013), zvlášť pak historií šlechtických sídel a dokumentací plastik a tzv. monumentálních realizací ve veřejném prostoru. Od roku 2011 je vědeckým pracovníkem Ústavu pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Je členem Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu.

Databáze ostravských soch: http://www.ostravskesochy.cz/
Databázi vytvořil Antikvariát a klub Fiducia ve spolupráci s Jakubem Ivánkem a okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu.

ostravskesochy_banner01