Německá kunsthistorička Ita Heinze-Greenberg o Erichu Mendelsohnovi

Kabinet architektury a Katedra architektury Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava zvou zájemce na setkání s Itou Heinze-Greenberg u příležitosti pokřtění její knihy Erich Mendelsohn …ze života/Biografisches.
Německá kunsthistorička a spisovatelka působící nyní na renomované ETH Zürich přiblíží několik pozoruhodných epizod ze života slavného architekta včetně okolnosti vzniku ostravského Obchodního domu Bachner.
Setkání se uskuteční 28. dubna 2014 v 17:00 v Kině Vesmír v Moravské Ostravě

Završením pondělního setkání s autorkou knihy bude promítnutí mezinárodními cenami ověnčeného filmu režiséra Dukiho Drora „ Mendelsohn’s Incessant Visions“ ( Neochvějné vize Ericha Mendelsohna ) v české premiéře s českými titulky. Tato tvůrčí a právem vyznamenaná pocta vrhá jasné světlo na život německého židovského expresionistického architekta Ericha Mendelsohna. Vizionářský Mendelsohn, současník Waltera Gropiuse a Miese van der Roheho, vytvořil díla, kte rá ovlivnila generace architektů. Příběh vychází z dopisů s mladou krásnou ženou Louisou, která se stala jeho ženou. Režisér Duki Dror vdechl život korespondenci dvou zanícených umělců, kteří si vzájemně pomáhali v rušných a pohnutých dobách. Mendelsohnova kariéra měla podobný průběh jako mnohých židovských emigrantů prchajících před nacismem; pracoval v Anglii, Izraeli a nakonec v USA. Mendelsohnovy kresby pulzují energií a jeho budovy jsou ohromující. Jedna z jeho prvních staveb, Einsteinova věž, patří k nejdůležitějším příkladům moderní architektury. Dror vedle sebe obratně klade původní architektovy náčrtky a současné záběry, jak je vidí architekti a l idé, kteří dnes tyto jedinečné budovy využívají – jako svědectví Mendelsohnovy integrity a nadčasovosti jeho vizionářských návrhů.
Podle deníku Haaretz jde o “Impozantní umělecké dílo… které musíte vidět!”
Jednotlivé části pondělní akce propojí svým vystoupením svébytný ostravský písničkář Václav Fajfr.

Akce se koná v rámci 6. ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění ARCHIKULTURA 2014.  Vstup zdarma.

 

mendel