Noc kostelů v ostravských kostelech – koncerty, komentované prohlídky i výstava unikátních dokumentů

Noc kostelů letos zabydlí všechny ostravské kostely, a to v pátek 29. května večer. Během Noci kostelů v Ostravě bude možné shlédnout originály dokumentů, které byly nalezeny při probíhající rekonstrukci v makovicích věží katedrály Božského Spasitele v Ostravě. Dokumenty jsou psány česky a nebyly za celou dobu od jejich vložení do makovic věží v roce 1888 nikdy vyjmuty. Nyní budou v rámci Noci kostelů vystaveny v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě. Rovněž mimořádně bude možnost projít během Noci kostelů staveništěm probíhající rekonstrukce katedrály Božského Spasitele. Vzhledem k bezpečnosti průchodu probíhající stavbou je nutné mít pro návštěvu rekonstruovaného interiéru katedrály pevnou obuv.

V přívozském kostele čeká návštěvníky kromě koncertů také přednáška historičky Romany Rosové o historii tohoto kostela a komentovaná procházka historika umění MArtina Strakoše, která se bude zabývat nejen kostelem, ale také celým urbanistickým konceptem náměstí Svatopluka Čecha, který vytvořil slavný vídeňský urbanista Camillo Sitte.

 

Celý program najdete zde: http://www.nockostelu.cz