Nové číslo Krásné Ostravy připomíná opomíjené osobnosti a památky

Na podzimní rovnodennost vyšlo nové číslo bulletinu Krásná Ostrava, který pravidelně 4x za rok vlastním nákladem vydává okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu.

V podzimním čísle najdete několik příspěvků věnovaných výročí 25 let od pádu komunistického režimu.

Mezi těmito příspěvky jsou zařazeny tři články věnované opomíjené osobnosti ostravské historie – Janu Svobodovi, který zemřel v roce 2008. Historik Jan Svoboda se politicky začal angažovat v době Pražského jara a především pak po srpnu 1968. Po roce 1970 byl několikrát vězněn. Poté mohl pracovat pouze v dělnických profesích, protože rozsudkem byl zbaven své původní kvalifikace. Po roce 1989 se angažoval v Konfederaci politických vězňů, v roce 1990 byl soudně rehabilitován. Zemřel v Ostravě 14. července 2008. V novém čísle Krásné Ostravy si můžete přečíst jak podrobný medailon z pera archivářky Blaženy Przybylové, tak dvě vzpomínky – profesora Miroslava Plešáka z brněnské JAMU a literárního historika Pavla Hrušky.

Další osobnost, kterou v novém čísle připomínáme, je malíř a husitský farář Lumír Čmerda, autor několika realizací v ostravském veřejném prostoru, například kašny před kinem Luna. Lumír Čmerda rozmlouvá s pedagogem Jakubem Ivánkem o svém působení v Ostravě, založení známé ostravské umělecké skupiny Kontrast, která byla po vpádu vojsk zemí Varšavské smlouvy zrušena, o práci na Útvaru hlavního architekta i svazku, který si na něj vedla Stb.

V novém čísle také vyšel článek ostravského historika umění Martina Strakoše, který se věnuje historii i současnosti nejstarší památky Svinova, tzv. svinovské kamenné sýpky. Autor se podrobně věnuje jak dobovému kontextu, tak negativním zásahům v 90.letech dvacátého století. Poukazuje také na úvahy o možném využití sýpky pro účely expozice Ostravského muzea.

V novém čísle najdete celkem 14 článků věnovaných minulosti i současnosti Ostravy, s řadou fotografií a dobových materiálů. Do podzimního čísla přispěli také spisovatel Ivan Binar, publicistka Petruška Šustrová, malíř Eduard Ovčáček či historička Romana Rosová. Bulletin Krásná Ostrava vychází čtvrtletně již od června 2013. Vydáváme jej vlastním nákladem, bez grantové podpory.

Bulletin je k dostání v Antikvariátu a klubu Fiducia a knihkupectví Academia. Můžete si jej také stáhnout do čtečky či počítače na stránce Krásná Ostrava zde: http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2014/09/KROS-06_web.pdf

Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat všem přispěvatelům za to, že se vzdali honoráře, stejně jako editorům a grafikům, kteří pracují jako dobrovolníci. Rovněž velmi děkujeme tiskárně Printo za to, nám sama od sebe nabídla sponzorský tisk všech čísel v roce 2013 i 2014.