Nové naučné cedule na slezskostravském hřbitově a oprava hrobu sochaře Augustina Handzela – archiv bulletinu 3/2018

Dva roky se připravoval projekt vytvoření nových naučných cedulí na slezskoostravském hřbitově, které by mapovaly významné osobnosti, jež jsou na tomto nejstarším ostravském hřbitově pohřbené. S  nápadem přišel historik Petr Kašing, který dlouhodobě mapuje významné osobnosti pohřbené na tomto hřbitově. Spolu s dalšími našimi členy Blaženou Przybylovou a Jakubem Ivánkem pak připravili výběr osobností pro naučné cedule a začala jednání s obvodem Slezská Ostrava. Chceme tímto velmi poděkovat zejména paní Nataše Lukášové za její obětavost a nasazení, ale také ostatním zaangažovaným zaměstnancům hřbitova za jejich ochotu a pomoc při přípravě i realizaci projektu. Celá příprava vyvrcholila letos v červnu, kdy jsme si připomněli výročí 195 let od založení hřbitova. V rámci tohoto výročí jsme vytvořili nové naučné cedule a speciální mapku hřbitova se zakreslením významných hrobů, objektů a soch. Graficky mapu i cedule připravila Kristína Pupáková. Opravili jsme také hrob sochaře Augustina Handzela, který byl zničený. Hrob jsme adoptovali letos v červnu, nyní je opravený a v roce 2019 na hrobě vznikne nová socha vzešlá z veřejné soutěže. Současná provizorní úprava hrobu je z dílny sochaře Petra Szyrokého. Kromě křtu cedulí, nového čísla bulletinu Krásná Ostrava a opravy hrobu jsme uspořádali komentovanou procházku po hrobech slavných osobností s historikem a iniciátorem celé akce Petrem Kašingem a popularizátorem soch Jakubem Ivánkem. Za finanční podporu děkujeme obvodu Slezská Ostrava, Statutárnímu městu Ostrava (který projekt podpořil v rámci výzvy na osmičková výročí) a Nadaci Agosto foundation. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2018/09/KROS22.pdf