Nový cyklus přednášek a debat „Co dál, Ostravo?“

Antikvariát a klub Fiducia odstartuje nový cyklus debat a přednášek „CO DÁL, OSTRAVO?“, který se bude zabývat nejen problematikou budoucího rozvoje města Ostravy. Cyklus se bude konat pod záštitou primátora města Ostravy Tomáše Macury. První akcí bude 19. března odborná debata s názvem Co dál s centrem Ostravy?, na kterou přijali účast významní čeští urbanisté a odborníci. V dubnu Fiducia chystá přednášku Lucie Stejskalové na téma Myslet město, na které autorka
představí stejnojmennou knihu, pojednávající o způsobech řízení a organizace měst. Další dubnovou akcí bude přednáška historika umění Martina Strakoše s názvem Srdce města, jeho choroby a léčba. Nad otázkami týkajícími se center měst nejen na příkladu Ostravy. V květnu Fiducia chystá další odbornou diskusi, tentokrát na téma Architektonické soutěže a ostravská vědecká knihovna, do Ostravy také přijede známý český architekt Jan Šépka, který ve Fiducii představí novou knihu Jak se dělá město.

PŘEHLED AKCÍ:

19. 3. v 19:00 Divadlo loutek
Co dál s centrem Ostravy? Debata nejen o tom, jak oživit historické centrum Ostravy.

17.4. v 18:00 Fiducia
Lucie Stejskalová: Myslet město
Přednáška o způsobech řízení a organizace měst.

29.4. v 18:00 Fiducia
Martin Strakoš: Srdce města, jeho choroby a léčba.
Nad otázkami týkajícími se center měst nejen na příkladu Ostravy.

Plán na květen :

Jan Šépka – Jak se dělá město, přednáška

Odborná debata Architektonické soutěže a ostravská vědecká knihovna

 

PODROBNÉ ANOTACE K AKCÍM:

19. 3. v 19:00 v Divadlo loutek
Co dál s centrem Ostravy? Debata nejen o tom, jak oživit historické centrum Ostravy.
Vyprazdňující se historické centrum označili Ostravané v předvolebních průzkumech za jeden ze tří největších problémů Ostravy hned vedle špatného vzduchu a nezaměstnanosti. Oživení centra si do své volební kampaně daly jako podstatné téma téměř všechny politické strany. Jakým způsobem navrátit do centra život? Jak čelit negativním trendům, jakými jsou například úbytek obyvatel města vykazující již trend smršťování města, chátrající prázdné budovy a výkladce, zanedbané veřejné prostory, periferie uvnitř města, bariéry pro chodce a cyklisty či výstavba architektonicky problematických staveb a urbanisticky nekoncepčních celků?Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět tito hosté:

Jan Jehlík- vedoucí Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT v Praze, iniciátor „inventur urbanismu“ mapujících nejaktuálnější tendence v plánování měst

Radovan Lipus- režisér a autor dokumentů Šumná města a knihy Scénologie Ostravy

Tomáš Macura- primátor města Ostravy

Jiří Plos – odborník na teorii a dějiny architektury a urbanismu včetně strategického plánování obcí, měst a regionů

Petr Rumpel – sociální geograf a odborník na problematiku smršťování měst

Martin Strakoš – historik umění a památkář, autor řady knih o architektuře a urbanismu

Cyril Vltavský – hlavní architekt Útvaru hlavního architekta Statutárního města Ostravy

Debatu moderuje Martin Tomášek z Ostravské univerzity.
REZERVACE MÍST JE MOŽNÁ v Divadle loutek na tel.: 596100504 – Jarmila Kuchařová

——————————————-
17.4. v 18:00 Lucie Stejskalová: Myslet město
Přednáška o způsobech řízení a organizace měst, která by měla přiblížit širší veřejnosti prostřednictvím konkrétních příkladů způsoby práce s městem a poukázat na úspěšné výsledky nových přístupů z jiných měst v kontextu současného urbanistického vývoje v České republice – témata budou představena na případových studiích z různých světových měst (Curitiba, Londýn, Lagos, Săo Paulo, Teherán a podobně).

——————————————————-

29.4. v 18:00 Martin Strakoš:Srdce města, jeho choroby a léčba. Nad otázkami týkajícími se center měst nejen na příkladu Ostravy. Přednáška známého historika umění.
Vylidňování center měst, jejich nárůst či smršťování, exploatace význačných historických sídel turistickým průmyslem, nárůst dopravního zatížení a úpadek tradiční struktury bydlení, obchodů a služeb představují problémy obecného charakteru v převážné části současných městských sídel. Přednáška se zaměří na mapování toho, jaké zásahy navrhovali architekti, urbanisté a další veřejní představitelé ve prospěch zachování důležité role center měst od počátku 20. století do současnosti. Na příkladech lokálního i evropského kontextu autor doloží různé strategie rozvoje a transformace městských jader v měřítku maloměst i metropolí.