Nový ostravský festival NORMA

Nový ostravský divadelní festival NORMA, který se bude konat v Ostravě ve dnech 13. a 14. listopadu v prostorách galerie PLATO a Dolu Hlubina,  se zaměřuje na autorské činoherní a pohybové divadlo. Zkušební první ročník iniciovala galerie PLATO a vzniká v koprodukci s pražským divadlem Studio Hrdinů. Důležitým rozměrem NORMY je podle organizátorů  syntéza výtvarného umění a divadla. Festival ji akcentuje v konkrétních divadelních inscenacích i v samostatné sekci věnované performancím na pomezí divadla a výtvarného umění. Dva festivalové dny jsou rozdělené na polský a český. Po oba dny bude prezentována performance reagující na poslední, nerealizované dílo jednoho z nejvýraznějších představitelů konceptuálního umění Jána Mančušky nazvané „Tato linka sleduje pohyb mé ruky“.

Performance autorské dvojice Jan Horák a Michal Pěchouček vznikla ve spolupráci s Crewcollective pro retrospektivní výstavu Jána Mančušky v Galerii hlavního města Prahy a byla prezentovaná přímo v expozici. V rámci „polského“ dne proběhne po zmíněné performanci pohybový projekt „Surfing“ Magdaleny Ptasznik. Na její konceptuální přístup naváže jiný, v kontextu pohybového divadla tradičnější. Bude jím fascinující a autorsky uchopené „Svěcení jara – Svěcení snů“ od autorské trojice Slawek Krawczynsky, Anna Godowska, Tomasz Wygoda. Poslední představení prvního dne je výjimečný projekt respektovaného polského umělce Artura Żmijewského a Igora Stokfiszewskiho „Mše“.

Kromě mančuškovské performance zahrnuje „český den“ také dva experimentálně laděné činoherní projekty dramaturgie Studia Hrdinů a performance Evy Koťátkové, laureátky Ceny Jindřicha Chalupeckého. Nerekonstruované prostory Nových koupelen vytvoří až postapokaliptický rozměr pro dekonstrukci sněhurkovského mýtu podle Roberta Walsera a Elfriede Jelinek. „Sněhurka” německého režiséra Kaie Ohrema prochází stylizovaným psychoanalytickým rituálem vedoucím k vytěsnění společného traumatu. „Marbot“ Jana Horáka a Michala Pěchoučka se vyrovnává s ukončením incestního vztah s matkou prostřednictvím hledání spásy v přemítání o dobové evropské kultuře a dospívá k utopickému konceptu umělecké kritiky. Závěrečná performance Evy Koťátkové „Divadlo mluvících předmětů” je psychoanalytickou cestou umělce do svého dětství.

„NORMA se vymezuje jako festival současného autorského divadla, které se prolíná se současnými proudy výtvarného umění. Tato koncepce není rigidní, jsou to mantinely, které považujeme jako oboustranně přínosný proud současného umění. Především pro výtvarné umělce konceptuálního smýšlení je překračování tradičně vnímaných hranic výtvarného umění naprosto přirozené a divadlo pro ně bývá vzrušující výzvou. Divadelníci by si měli všímat těchto snah o přesahy a inspirovat se svobodomyslností a lehkostí, se kterou dokážou umělci nad divadlem uvažovat.V rámci pohybového divadla je toto propojení sice menšinově, ale již delší dobu existuje. Jiná je situace v případě činoherního divadla, kde minimálně v českém kontextu zmíněné propojení nenacházíme. Debaty na toto téma se v uvolněné atmosféře brunche zúčastní festivaloví hosté, mimo jiné Artur Żmijewski, Eva Koťátková, Michal Pěchouček, Jan Horák, Marek Pokorný a další.“  Jan Horák, dramaturg Normy, umělecký ředitel Studia Hrdinů

 

Kompletní program festivalu najdete zde: http://festivalnorma.cz/program/

Norma-Snehurka