Nový přednáškový cyklus ostravského Národního památkového ústavu

Ostravská pobočka Národního památkového ústavu spolu s  Domem umění v Ostravě připravuje  cyklus přednášek, a to jednou měsíčně v období září – prosinec v knihovně GVUO (Poděbradova ulice 1291/12). Prezentaci ostravského pracoviště zahájí ve čtvrtek 12. 9. 2013 v 16. 30 h.  historička umění Romana Rosová. Přednášející Mgr. Romana Rosová seznámí s historií dřevěných kostelů, jejich architekturou a bude se věnovat také jejich památkové ochraně. Zabývat se bude především církevní architekturou Těšínského Slezska, které je oblastí s největším výskytem dřevěných kostelů u nás, ale i přilehlých oblastí Moravy a Slezska Opavského. Většina z těchto kostelů je tzv. tradičních západoslovanských, vystavěných v 16. či 17. století, nacházejí se zde ale i kostely inspirované skandinávskými vzory či kostel východního typu. Přestože dřevěné kostely nepatří k tzv. „vysoké“ architektuře a jsou často dílem anonymních místních stavitelů, neubírá to nic na jejich zajímavosti a hodnotě.

npu