O náměstí Edvarda Beneše s historikem architektury Martinem Strakošem

Přijďte na náměstí Edvarda Beneše ve středu 19. dubna od  18:00 – historik architektury Martin Strakoš se bude věnovat prostoru tohoto náměstí, jeho minulosti a současnému stavu.  Náměstí Dr. Edvarda Beneše v centru Ostravy představuje jeden z neuralgických bodů středu města. Ačkoli je tento prostor obklopen několika monumentálními paláci a blokem bývalého obchodního domu, jeho současná podoba je značně neuspokojivá. Vyplývá to nejen z historických událostí, vepsaných do podoby tohoto místa, ale i z nynější bezradnosti, jak dál nejen s historickým jádrem Ostravy. Ve svém výkladu se Martin Strakoš zaměří na historii místa a architekturu i vývoj jednotlivých význačných budov. Mezi jinými se bude věnovat nynější budově radnice Moravské Ostravy a Přívozu, dále paláci Elektra (Hornický dům), paláci bývalé Angločeskoslovenské banky, sousednímu bloku kancelářské budovy a pasážních domů, bloku bývalého hotelu Palace, bloku hotelu Imperial nebo bloku bývalého obchodního domu Ostravica-Textilia. Hovořit bude o architektech Karlu Kotasovi, Josefu Gočárovi, Aloisi Kubíčkovi, Ernstu Kornerovi, Felixi Neumannovi, Jaroslavu Turkovi, Čestmíru a Lubomíru Šlapetových, Zdeňku Alexovi, Wunibaldu Deiningerovi, Marii Frommerové a dalších. Zmíní se také o architektuře zbořeného Německého domu a památníku, který vznikl na jeho místě. Pozornost zaměří i na koncepce, které se v minulém století zabývaly možným radikálním přetvořením této části města včetně Smetanova náměstí a nynější třídy 28. října.
Akce se koná v rámci Festivalu pro náměstí, pořádá Antikvariát a klub Fiducia ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu.