O nás

Spolek je intelektuální povahy, podporuje kritické myšlení, tříbení názorů, diskusi (a učit se jí) a humor v otázkách související s Ostravou a profesními zájmy členů spolku. Byl založen 12. března 2013 z iniciativy Ilony Rozehnalové. Ve spolupráci s Fiducií okrašluje veřejná prostranství Ostravy, vydává bulletin Krásná Ostrava, vytváří naučné cedule a pamětní desky. Nyní má více než čtyřicet členů – jsou mezi nimi umělci, historici, divadelníci, učitelé, publicisté, fotografové, režiséři, novináři, architekti a lidé dalších profesí. Volně navazuje na podobné ostravské spolky z předválečného období.

„Ostrava je městem, které potřebuje okrašlovat více než leckterá jiná města. Možná by potřebovala celý jeden tisíc okrašlovacích spolků. Možná takový kobercový nálet okrašlovacích spolků by tady byl docela dobrý. Takové výsadkové komando, spuštěné nad každou ostravskou čtvrtí. “ Radovan Lipus

Heslo spolku na Wikipedii:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Okrašlovac%C3%AD_spolek_Za_krásnou_Ostravu