O soutěž na Uměleckou ulici byl mezi architekty zájem, vítěz bude znám nejpozději v dubnu

Otevřená anonymní architektonicko-urbanistická soutěž na revitalizaci veřejného prostoru ulice Umělecké v centru Ostravy naproti Domu umění odstartovala 14. 12. 2016. Termín pro odevzdání návrhů byl stanoven na středu 15. února. Své práce v určené časové lhůtě odevzdalo 23 soutěžících. „Jsme potěšeni vysokým zájmem, který rozhodně předčil naše očekávání. V průběhu předchozích dvou měsíců jsme registrovali stovky žádostí o nahlédnutí do podkladů k soutěži. V tuto chvíli jednotlivé návrhy ověřuje takzvaný přezkušovatel soutěže, jestli splní zadané podmínky. Ty, které budou v souladu se zadáním, posoudí porotci v pondělí 27. února. Návrhy vyhodnotí a následně by nám měli doporučit vítěze. Předpokládáme, že ho zastupitelům předložíme ke schválení už na dubnovém zasedání,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Řádnými členy poroty jsou starostka centrálního obvodu Petra Bernfeldová, náměstkyně primátora Kateřina Šebestová, vedoucí útvaru hlavního architekta Cyril Vltavský a za nezávislé členy porotu rozšíří známí architekti Adam Gebrian, Tadeáš Goryczka, Ladislav Kuba a Radim Václavík. Porota bude hodnotit vhodnost konceptu, jeho prostorové i funkční uspořádání, reálnost, realizovatelnost a ekonomickou přiměřenost návrhu. A také propojení nově navrženého, upraveného území s okolním městem tak, aby se veřejný prostor ulice Umělecké stal integrální součástí centra Ostravy.

Úkolem soutěžících bylo navrhnout architektonicko-urbanistické řešení prostoru ulice Umělecké, která tvoří předprostor Domu umění, je významným veřejným prostorem a současně slouží jako nástupiště pro tramvajovou zastávku Elektra.  „Po delší době se současné vedení města vrátilo k širšímu využití architektonických soutěží, které umožňují hledání nejlepšího řešení staveb a veřejného prostoru, realizovaných městem. V běhu jsou již také soutěže na proměnu jatek a nám. Msgre Šrámka, a připravuje se  stavba koncertní haly a bytového domu na ulici Kostelní,“ dodává primátor T. Macura. O vítězi soutěže na rekonstrukci jatek bude rozhodnuto letos v červnu. Realizace vítězného návrhu by měla začít v polovině roku 2018. K soutěži na proměnu náměstí Msgre Šrámka již zasedala porota a v březnu bude po potvrzení regulérnosti soutěže Českou komorou architektů vyhlášena soutěž.