Obnova soch v sadu Milady Horákové – archiv bulletinu 4/2017

V letech 1967 a 1969 se v Ostravě uskutečnily dva ročníky Mezinárodního sympozia prostorových forem, díky nimž se severomoravská metropole (bohužel jen dočasně) proměnila v centrum moderní výtvarné tvorby. Těchto jedinečných tvůrčích setkání se zúčastnili přední čeští, slovenští a také renomovaní zahraniční sochaři. Díla vzniklá během obou sympozií byla následně instalována v Komenského sadech, avšak během normalizace došlo k postupnému zániku této unikátní sbírky moderního umění pod širým nebem: některé skulptury byly barbarsky rovnou zničeny, jiné zčásti demontovány či přemístěny do okolních obcí a měst (např. Hlučína, Frýdlantu n. Ostravicí aj.). Po listopadové revoluci se podařilo zachránit alespoň torzo tohoto velmi cenného souboru, takže některé ze soch mohly být – posléze spolu s artefakty vytvořenými během obnoveného sympozia z let 1993/1994 – umístěny v parku Milady Horákové, který se tak zároveň proměnil i v jakousi galerii uměleckých děl ve veřejném prostoru. V rámci červnové ostravské Muzejní noci zde pak Antikvariát a klub Fiducia a okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu uspořádaly pro širokou veřejnost komentovanou prohlídku těchto pozoruhodných sochařských výtvorů. … více informací na kros_19_web.pdf (krasnaostrava.cz)