Okrášlení hrobu Františka Krále

Knihovna města Ostravy spolu s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu a Antikvariátem a klubem Fiducia Vás zve k okrášlení hrobu PhDr. Františka Krále (1887-1977). Sejdeme se ve čtvrtek 24. 8. 2017 v 17.00 hodin na Ústředním hřbitově na Slezské Ostravě před budovou krematoria, odkud se vydáme k hrobu rodiny Královy.

130. výročí narození, 40. výročí úmrtí a také 120. výročí založení Matičního gymnázia v Ostravě, kde strávil část své pedagogické dráhy i ve funkci ředitele – jsou data vybízející k připomenutí muže, který svůj výjimečný život zasvětil Ostravě. Koláží z textů vzpomeneme výraznou osobnost pedagoga, překladatele, archiváře PhDr. Františka Krále, aktivně působícího v Ostravě od roku 1912 do své smrti.