Okrášlení Jámy Trojice a křest nového čísla Krásné Ostravy

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu pokřtí v pondělí 22. září v 18:00 nové číslo bulletinu Krásná Ostrava (03/2014). Zároveň okrášlíme pomník Jámy Trojice na Slezské Ostravě.
Sraz bude v 18:00 před pomníkem Jámy Trojice na ulici Těšínská, Slezská Ostrava. Rukavice, pracovní oblečení a dobrá nálada vítána 🙂

V novém čísle bulletinu Krásná Ostrava najdete několik článků spjatých s dvěma klíčovými výročími letošního roku. V listopadu oslavíme 25 let od pádu komunistického režimu. V této
souvislosti jsme se rozhodli připomenout in memoriam osobnost ostravského historika Jana Svobody, který byl za totality velmi tvrdě perzekuován za své demokratické postoje. Jakub Ivánek vede rozhovor s umělcem Lumírem Čmerdou, jehož kašna před kinem Luna byla i díky iniciativě našeho spolku zachráněna. Lumír Čmerda byl jedním ze zakládajících členů významné ostravské umělecké skupiny Kontrast, která zanikla po okupaci sovětskými vojsky na konci šedesátých let. Další člen této umělecké skupiny Eduard Ovčáček přibližuje ve svém příspěvku dění kolem legendárních ostravských sympozií prostorových forem. Sochy mnoha slavných světových i českých umělců, jež v rámci sympozií v Ostravě vznikly, byly bohužel za husákovské normalizace (ale některé i po roce 1989) zničeny. Listopadu 1989 se také věnuje článek archivářky Blaženy Przybylové, který přináší úryvky z archivních materiálů, filmový a divadelní kritik Milan Lička vzpomíná na nejdůležitější momenty ostravských divadel před sametovou revolucí. Druhým letošním významným výročím je 100 let od vypuknutí první světové války. Historik fotografie Jiří Hrdina publikuje unikátní dobové fotografie s historickým komentářem, v bulletinu najdete také článek týmu historiků Archivu města Ostravy o tom, co se v Ostravě dělo právě v období první světové války. V novém čísle najdete mnoho dalších příspěvků o historii i současnosti města a fotoreportáže z našich okrašlovacích akcí.

Bulletin Krásná Ostrava vychází čtvrtletně již od června 2013. Vydáváme jej vlastním nákladem, bez grantové podpory. Chtěli bychom proto touto cestou poděkovat všem přispěvatelům za to, že se vzdali honoráře, stejně jako editorům a grafikům, kteří pracují jako dobrovolníci. Rovněž velmi děkujeme tiskárně Printo za to, nám sama od sebe nabídla sponzorský tisk všech čísel v roce 2013 i 2014.
Bulletin je k dostání zdarma na vyžádání v Antikvariátu a klubu Fiducia, v knihkupectví Academia a ke stažení do čteček a počítače na našem webu.

Za okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu se na setkání s vámi těší redakce bulletinu:  Ilona Rozehnalová, Monika Horsáková a Jaroslav Němec

Trojice