Okrášlení sochy Světlonoše a křest bulletinu Krásná Ostrava – tisková zpráva, 19.12.2013

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu vás srdečně zve na slavnostní znovurozsvícení sochy Světlonoše ostravského umělce Marka Pražáka. Zároveň pokřtíme třetí číslo bulletinu Krásná Ostrava, andělskou píseň zazpívá operní pěvkyně Eva Dřízgová – Jirušová. Okrášlení sochy a křest bulletinu se koná v sobotu 21. 12. 2013 v 18:00 před sochou Světlonoše, mezi budovou Matičního gymnázia a budovou Ekonomické fakulty VŠB -TU v centru Ostravy.
Osmdesátikilová socha Světlonoše s ocelovou kostrou a mosaznými křídly výtvarníka Marka Pražáka byla instalována na budovu Ekonomické fakulty VŠB- TU v roce 2001.Posledních několik let na soše nesvítil kahan, proto se okrašlovací spolek rozhodl kahan opravit a sochu před Vánocemi symbolicky znovu rozsvítit.
Ve středu 17.12. byla před budovu přistavena vysokozdvižná plošina a autor sochy Marek Pražák spolu s elektrikářem a hudebníkem Radkem Leskovským opravili elektroinstalaci a kahan sundali z důvodu jeho poškození. V pátek 20.12. v dopoledních hodinách bude opravený kahan vrácen na své místo, aby mohl být v sobotu 21.12. slavnostně znovurozsvícen.
Zároveň vás zveme do ateliéru Marka Pražáka, kde budete moci po okrášlení sochy a křtu bulletinu zhlédnout model sochy, původní skici, ale i další plastiky a umělecká díla.
Za spolupráci a podporu děkujeme Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské-TU, která pomohla při zajištění opravy elektřiny a organizaci akce, Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, který zapůjčil vysokozdvižnou plošinu, a tiskárně Printo za vytištění bulletinu.
TŘETÍ ČÍSLO BULLETINU KRÁSNÁ OSTRAVA
Již třetí číslo bulletinu Krásná Ostrava, který vydává každého čtvrt roku okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, vyjde v den zimního slunovratu 21. 12. 2013. Úvod tohoto čísla obstaralo shrnutí podzimních okrašlovacích akcí v podobě fotoreportáží publicistky Moniky Horsákové. Čtenáři se dočkají také druhé části seriálu o zanikajících ostravských zámcích od historičky Romany Rosové, tentokrát věnované zámku v Polance nad Odrou. Kamila Plocková se zaměří na ostravské ovzduší a na příkladech z Krakova a Londýna představí fungování zahraničních občanských iniciativ v boji za čistý vzduch. Novou rozsáhlou monografii k dějinám Ostravy představují její spoluautoři – archiváři Blažena Przybylová a Jozef Šerka. Výtvarník Jaroslav Němec informuje o účasti na mezinárodní konferenci o kontextu židovsko-německých vztahů v Saské Kamenici, kde představil knihu Ity Heinze-Greenberg: Erich Mendelsohn…ze života. Jedna z oceněných knihvazačů druhého ročníku mezinárodní knihvazačské soutěže Designer Bookbinders Eliška Čabalová seznámí čtenáře s průběhem soutěže spojené s výstavou umělecké knižní vazby. Tomáš Knoflíček hodnotí nejen letošní projekt Kukačka, ale i umění ve veřejném prostoru v Ostravě obecně. Rozsáhlý příspěvek Jiřího Hrdiny přibližuje dosud málo známého fotografa Antonína Havránka, který počátkem 20. století nafotil poutavé fotografie Mariánských Hor a Michálkovic. Milan Líčka ve stručnosti seznamuje s tím, co se událo v letošním roce na ostravské divadelní scéně. Petr Šimíček přiblíží proces s Janem Buchalem, který se v roce 1950 konal v ostravské Čapkově sokolovně a bezprostředně navazoval na proces s Miladou Horákovou. Ivan Motýl vyhodnotí literární soutěž z minulého čísla a představí novou knihu ostravské poezie Briketa.
Křest bulletinu se uskuteční v sobotu 21. prosince v Matiční ulici, kde bude znovurozsvícena plastika Světlonoš od Marka Pražáka. Rozsvícení plastiky doprovodí kulturní program, zazpívá operní pěvkyně Eva Dřízgová – Jirušová.

MAREK PRAŽÁK, Magister Artis, (1964), narozen v Ostravě

Studia:

Vysoká škola uměleckoprůmyslové v Praze. Absolvoval u profesora Pavla Škarky obor Tvarování strojů a nástrojů, dnes design, v ateliéru národního umělce prof. Zdeňka Kováře, sochaře a nestora českého designu, ( např. Tatra 603 ).
Studijní pobyty: Paříž, Halle, New York, Nimes, Berlín, Norsko, Balkán, Peru, Kiev, Chorvatsko, aj.

Marek Pražák je umělec universálního typu. Zabývá se volnou a užitou tvorbou. Jako vyjadřovací prostředky používá vizuální prostředky, zvuk, slovo a text, pohyb.Takový tvůrce se dnes označuje jako multimediální. Práce individuální: sochařství, kresba, malba, solitérní design, performance, zvuk, text a slovo.Práce v týmu: práce v architektuře a designu pro obecní, státní a soukromé instituce, malé střední a velké podniky, divadla, televizi, film.Autor více než čtyř desítek výstav obrazů, instalací, plastik, performance, kolektivních a sólových v České republice a v evropském kontextu: Malamut, Dům umění Ostrava, Mánes Praha, Nový zlínský salón, Brno Lužánky , Nimes, Paříž (F), Miláno (I),
Chorvatsko, Polsko, Bělorusko, Rakousko, Německo.

Realizace ve volné a užité tvorbě pro instituce obecní a soukromé podniky, výběr :

Radnice Zlín – design funkcionalistických madel s mřížemi, mosaz.

Státní zastupitelství v Karviné – plastika Spravedlnost, pryskyřice patinovaná na bronz.

Opava, sídlo firmy – strop (4x4m), malba na skleněných plotnách.

Národní dům ve Frýdku Místku – 10 mosazných lustrů, obrazy – computer tisky.

Ostrava VŠB – plastika Světlonoš, výška 4 m, ocel, plast.

Vysokoškolské insignie pro Fakultu BI.

Obec Ostrava – návrh monumentální světelné kašny do Sadu Milady Horákové, nerez, kámen. Spolu s arch. R .Václavíkem. Jako připomínka zbořeného krematoria – jedinečné památka kubistické arch. v Ostravě.

Dům vodohospodářů, Ostrava – barevné řešení pláště budovy, a vstupní haly, spolu s ing. arch. P. Lichnovským.

Dům s pečovatelskou službou, Ostrava – barevné řešení pláště budovy, spolu s ing. arch. R. Václavíkem,

Čestné uznání města Ostravy.

Sídlo advokátní firmy Svatoš – Svatošová, design zábradlí a mříží – nerez, ocel, informační systém.

ČEZ ARENA – nová multifunkční hala – soubory obrazů se sportovní tématikou, digitální tisk, montáže, nejdelší formát délka 12 m.

Pro Vítkovice a.s. – pamětní mince ve stříbře a zlatě.

Pro VŠB – vysokoškolské slavnostní insignie, mosaz, bronz, stříbro. Pro Fakultu bezpečnostního inženýrství.

Rádio Free Europe v Praze – návrh plastiky Svobody před novou budovu, nerez, bronz, výška 8 m.

V rámci kandidatury Ostravy na Hlavní kulturní město Evropy 2015 – autor řešení performance v Plynojemu v Dolní oblasti jako světelné monumentální koncertní haly pro jeden hlas, zpěvačka p. Janková . Dále řešení prostorů pro prezentaci komisařů a projektů EHMK 2015 na Landeku.

Socha na třídě 28. Října – památník světového producenta a filmaře Karla Reisze, rozeného v Ostravě.

Divadlo hudby Ostrava – měděný mluvící sloup a promo plocha pod baldachýn vstupu

Obří andělské oči z papíru – Plastický adjustační objekt v rámci Akce Evropské dny handicapu, Kříšťálový kamínek, formát 25 x 2,5 M.

Realizace ve volné a užité tvorbě pro soukromé klienty, výběr:

Vila ve Vřesině – vstupní portál (dubové sloupy, dveře s kováním, bronzové madlo), design krbu, design zábradlí v interieru , obrazy, osvětlovací tělěsa – aluminium, plastiky – aluminium a bronz, solitérní dózy – aluminium, bronz, sklo. Plastika Trojjedinná stéla – bronz, výška 2,6 m, váha 170kg, na mramorovém soklu.

Vila v Ostravě – design trechpopové výmalby, obrazy, plastiky, solitérní stůl konferenční – lité aluminium a černý kámen.

Vila Těrlicko – design post popartové výmalby interiéru, plastika (bronz, aluminium), 6 obrazů.

Klub Defekt – Ostrava, obrazy -11 tisků větších formátů v motorkářském klubu na téma „Přemisťování popu v čase“.

Vila Třebovice – design, výška 2m, bronz a ocel, plastika bronz, výška 80 cm.

Vila Stará bělá – 7 ks, kolekce maleb, 3 x 1,5 m, 1,5 x 1,7 m, 1,6 x 1,7 m, dřevo, akryl, plastika bronz 2,7 m.

Na Františku – Slezská Ostrava – Autorské lustry, 2 ks lustry, aluminium, autorské sklo, bronz.

Přes Středoevropskou Galerii Praha – objekty a plastiky do veřejných exteriérů a interiérů v Belgii, Švýcarsko, Rakousko. Jeho díla jsou obsaženy v soukromých sbírkách v USA, Francii, Německu, Itálii, Peru aj.

Ceny:

Kříšťálový jehlan – cena za nejlepší interiérový objekt : “ Trůn Trojjedinné Schizofrenie“ od Design centra ČR.1991

Cena Masarykovy akademie umění za tvůrčí činnost. 1993

Akademické spolupráce:

Spolupráce s Ostravskou univerzitou – Fakulta umění, jako oponent při absolventských pracích.

Spolupráce s Vyšší výtvarnou školou ve Zlíně a SUPŠ v Ostravě.

Spolupráce jako předseda komise při hodnocení prací na SUPŠ v Ostravě.