Okrášlení svinovské sýpky a křest bulletinu Krásná Ostrava 02/2014

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu vás zve na křest dalšího čísla bulletinu Krásná Ostrava a okrášlení svinovské sýpky. Okrášlení sýpky a uvedení nového čísla bulletinu se koná v pátek 20. června od 18:00, sraz u svinovské sýpky.(Naproti prodejně Krůta ve Svinově)

Svinovská sýpka i sousední dům představují nejcennější a nejstarší stavební památky Svinova a dokládají vývoj Ostravska před obdobím industrializace. Okrašlovací spolek na objekt po dohodě s majitelem umístí naučnou cedulku, pokřtí nové číslo buletinu Krásná Ostrava a poté zamíříme do svinovské restaurace U Slunce, která je vyhlášena svými špičkovými tvarůžky.

Bulletin Krásná Ostrava – číslo 2/2014

V pátek 20. června vyjde druhé letošní číslo bulletinu Krásná Ostrava. Najdete v něm mnoho článků věnovaných ostravské historii a současnosti, množství dobových fotografií, ale i unikátní komiks výtvarnice Hany Puchové. Literární kritička Iva Málková se věnuje nové antologii ostravské literatury Briketa, archivářka Blažena Przybylová se zabývá nakladatelskou činností slavného přívozského vydavatele Ignatze Buchsbauma, jehož dům  jsme okrášlili v březnu 2014 naučnou cedulí. Fotograf a pedagog Jiří Hrdina připomíná osudy ostravských Židů, kurátor Martin Mikolášek přibližuje tvorbu dvou mladých ostravských umělců Josefa Mladějovského a Martina Froulíka, architektka Milena Vitoulová se zamýšlí nad architektonickými soutěžemi a přináší několik ukázek právě probíhajících architektonických soutěží v našem regionu. Pedagog Jakub Ivánek upozorňuje na zničení dalších ostravských plastik, zejména na odstranění reliéfu sochaře Václava Uruby na obchodním domě Kotva. Památkářka Romana Rosová se věnuje aktuální situaci kolem chátrající kulturní památky Ostravica-Textilia, historik umění Martin Strakoš se zamýšlí nad aktuálním stavem okolí kostela svatého Václava a připomíná cenný funkcionalistický portál na Nádražní ulici, jemuž hrozí zánik při plánované rekonstrukci objektu. 

V bulletinu najdete i další články a recenze, reportáže z okrašlovacích akcí a další texty. Čtyřicetistránkový bulletin bude k dostání 20.6. na okrašlovací akci a poté od pondělí 23.6. v Antikvariátu a klubu Fiducia a knihkupectví Academia. Elektronická verze bude k dispozici ke stažení na našem webu http://www.krasnaostrava.cz/category/bulletin/ od pondělí 23.6.

PŘÍPRAVU BULLETINU FINANCUJEME Z VLASTNÍCH ZDROJŮ, ZA TISK DĚKUJEME TISKÁRNĚ PRINTO.

Martin Strakoš: Svinovská kamenná sýpka

Sýpka i sousední dům, kterýk ní přiléhá, představují nejcennější a nejstarší stavební památky Svinova a dokládají vývoj Ostravska před obdobím industrializace. Sýpka bývá datována na konec 18. století, avšak její archaické stavební provedení, patrné v asymetrickém pojetí průčelí, v celkové kompozici nebo v klenbách přízemí a patra, umožňuje dataci posunout až na počátek 17. století, případně i o století dříve, neboť některé ze zmíněných principů by odpovídaly vzniku budovy již v 16. století. Musíme mít ovšem na paměti, že to může být výsledkem dlouhodobého přežívání zavedených a tradicí zavedených stavebních zvyklostí v daném místě. Právě tato stylová nejednoznačnost a absence písemných pramenů zatím nedovolují uvedené datování upřesnit. Památkově chráněná kamenná sýpka i sousední dům jsou patrné z nejdůležitějšího prostoru ve Svinově – z náměstí Dr. Brauna. Nejen z toho důvodu, ale i vzhledem k významu celku pro památkový fond regionu, představuje jejich citlivá památková obnova velmi důležitý úkol.  

 

Zdroj: Martin Strakoš: Svinovská kamenná sýpka, úryvek z textu pro naučnou ceduli okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu, Ostrava, červen 2014

TEXT JE MOŽNO PUBLIKOVAT POUZE S UVEDENÍM ZDROJE!

 Bulletin červen 2014 - obálka