Olomoucká univerzita vyzvala vedení města k diskusi o panoramatu Olomouce a kontroverzním záměru Šantovka Tower

Olomoucká univerzita se otevřeně vyjádřila k situaci kolem kontroverzního záměru výstavby mrakodrapu Šantovka Tower. Podle odborníků a sdružení Za krásnou Olomouc, které je partnerským spolkem našeho okrašlovacího spolku, by výstavba mrakodrapu degradovala olomoucké panorama. Podrobný článek k tématu jsme přinesli v březnovém bulletinu Krásná Ostrava, kde o problematice psal uznávaný odborník a rovněž člen našeho spolku Rostislav Švácha. Olomoucká univerzita se rozhodla aktivně se zúčastnit debaty o budoucí podobě města. Bohužel olomoucká radnice, respektive vedení města, vnímá výzvu k diskusi negativně. Více viz članek, který zveřejnil Archiweb dne 28.6.2014:

“ Plánovaná stavba výškové budovy Šantovka Tower v sousedství historického centra Olomouce, která má ve městě odpůrce i příznivce, vnesla svár mezi radnici a vedení Univerzity Palackého (UP). Rektor Jaroslav Miller včera vyzval k zahájení veřejné diskuse o projektu, za což ho vzápětí kritizoval primátor Martin Major.
Novou městskou čtvrť Šantovka na místě bývalé továrny Milo buduje firma SMC Development. Kromě dokončeného nákupního centra Galerie Šantovka plánuje i stavbu výškové budovy Šantovka Tower. Olomoucký krajský úřad ale v lednu kvůli několika chybám zrušil rozhodnutí památkářů magistrátu, kteří dali souhlas k chystané stavbě nové výškové dominanty v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Investor proto musí znovu absolvovat celý proces úředního schvalování.
„Očekával jsem, že takto získaný prostor bude využit všemi zúčastněnými aktéry k otevření oficiální diskuse na téma výškových budov v Olomouci. S jistým znepokojením však sleduji opětovně se množící spekulace a neověřené zprávy týkající se realizace této výškové stavby,“ uvedl Miller.
Rektor míní, že v Olomouci by měla být zahájena veřejná diskuse o budoucí tváři města, jehož panorama mohou výškové budovy podle některých odborníků negativně ovlivnit. „Proto vyzývám všechny zúčastněné strany, v čele se zástupci olomoucké samosprávy, ke standardní, otevřené a dostatečně dlouho trvající diskusi, ve které by se dostalo slyšení všem možným názorům, námětům či výhradám všech zainteresovaných stran,“ napsal rektor, který se rozhodl diskusi zahájit a nabídl UP jako nestranné místo pro vedení veřejných debat o stavbě budovy Šantovka Tower.
Rektorovo vyjádření nenechalo klidným primátora Majora(ODS). „Se znepokojením sleduji poněkud neobvyklý vývoj komunikace ze strany vedení nejstarší moravské univerzity ve věci diskuse o schvalovacím procesu jedné olomoucké stavby,“ sdělil ČTK Major. Podle něj bylo u projektu Šantovka Tower zahájeno standardní stavební řízení. „Nabídka jakési diskuse je v tuto chvíli bezpředmětná a zavání spíše politizací dosud zásadně apolitické akademické půdy. Poněkud absurdně v této souvislosti vyznívá nabídka role nestranného průvodce veřejnou diskusí od rektora, jehož mateřská filozofická fakulta se nedávno zcela jasně postavila proti záměru stavby výškové budovy,“ dodal Major.
Šantovka Tower by se díky svým 75 metrům dělila s radnicí o pozici druhé nejvyšší stavby v Olomouci. S její stavbou kromě památkářů nesouhlasí i někteří odborníci, kteří tvrdí, že by poškodila panorama historického centra Olomouce. Podle investorů panorama narušeno nebude.
Stavba čtvrti Šantovka, která postupně vzniká na 11 hektarech, má stát deset miliard korun. Její součástí bude obytná čtvrť, obchodní centrum a kancelářský komplex. Na projektu situovaném v areálu bývalého podniku Milo se podílí architekti z londýnského ateliéru Benoy.“

Zdroj: http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&id=15778&type=1