Ondřej Durczak | Gynekologicko-porodnický pavilon Krajské nemocnice v Zábřehu nad Odrou – archiv bulletinu 4/2015

V letošním roce uběhlo pětaosmdesát let od výstavby gynekologicko-porodnického pavilonu bývalé Krajské nemocnice v Zábřehu nad Odrou. Nemocnice byla založena už v roce 1912 a zmíněný pavilon se stal jedním z dominantních objektů areálu, postavených po první světové válce. Článek stručně představuje jeho historii. Vznik gynekologicko-porodnického pavilonu souvisel s nejrozsáhlejší výstavbou a rozšiřováním areálu nemocnice za celou dobu její historie. Roku 1926 byla vypsána architektonická soutěž, v níž se svým záměrem zvítězil pražský architekt Karel Roštík. V září roku 1928 bylo na realizaci pavilonu vyhlášeno výběrové řízení. Podle Roštíkova návrhu postavila na konci dvacátých let a v první polovině třicátých let vítězná stavební firma Ing. Alfred Jurnečka z Mariánských Hor gynekologicko-porodnický pavilon, hospodářskou budovu a interní pavilon. Výstavba gynekologicko-porodnického pavilonu byla zahájena na jaře roku 1929. Trojkřídlý dvou až třípodlažní objekt ležel na půdorysu tvaru písmene Z. V pravém křídle budovy se až do roku 1954 nacházelo školicí středisko pro výcvik porodních asistentek, jehož součástí bylo i dvaatřicet lůžek pro posluchačky. Do prvního a druhého poschodí byly situovány operační a porodní sály. Ve východní části objektu se nacházelo samostatné kojenecké oddělení. V přízemí u hlavního vchodu byla vrátnice. Střední část přízemí patřila rentgenovému a diagnostickému oddělení a ambulanci. Do prvního poschodí bylo umístěno gynekologické oddělení, do druhého podlaží pak pokoje pro 49 pacientů. Třetí poschodí bylo určeno pro samostatné pokoje sekundárních lékařů. Celkový počet lůžek v objektu byl 120 pro pacientky a 32 pro kojence. … více informací na KROS-11_web.pdf (krasnaostrava.cz)