Ondřej Durczak | Záchodky na Náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích – archiv bulletinu 1/2016

První záchodky na Náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích vznikly patrně již v období konání trhů. Až do první poloviny devadesátých let 20. století však tato služba veřejnosti na vítkovickém náměstí představovala spíše bezútěšnou podobu. Myšlenka důstojnějšího vzhledu veřejných toalet se začala rodit až po roce 1989. Protože ještě v devadesátých letech patřilo Náměstí Jiřího z Poděbrad k významnému dopravnímu bodu, z něhož vyjížděla řada autobusových linek mimo město i do zahraničí, jevilo se vybudování nových záchodků jako nezbytná věc. Radní Vítkovic navíc vycházeli z myšlenky, že ruch místních i cestujících obyvatel bude mít vzestupnou tendenci, která bude důsledkem stavebního rozvoje náměstí, dojížděním za prací do Vítkovických železáren apod. Zadavatelem posledních veřejných toalet na Náměstí Jiřího z Poděbrad byl městský obvod Vítkovice, investorem firma Kvazar a projektantem architektonická kancelář Archikon. Ta přišla na začátku roku 1992 se dvěma projekty. První, od architekta M. Chovančíka, představoval kromě záchodků také realizaci bistra v jednotně propojeném a architektonicky moderním celku. Celkový rozpočet této stavby byl 2,1 milionu korun. Útvar hlavního architekta města Ostravy ji však nedoporučil realizovat, především kvůli její prostorové náročnosti a problematice začlenění masivního objektu do prostoru náměstí. Naopak se přikláněl ke studii N. Valíčkové, která se před rokem 1989 v podniku Obchodní projekt soustředila na navrhování nákupních středisek v regionu Severní Moravy. … více informací na kros12_web.pdf (krasnaostrava.cz)