Ondřej Turoň | Jaká bude budoucnost osady Bedřiška? – archiv bulletinu 4/2018

Na konci srpna 2018 proběhl v  osadě Bedřiška architektonický workshop. Zúčastnilo se ho na 30 odborníků a  studentů architektury, kteří pracovali na možnostech revitalizace osady bez toho, aniž by se musela osada bourat, tak jak to chce současné vedení obvodu Mariánské Hory a  Hulváky. Workshop zdárně proběhl, ale tím práce v osadě zdaleka nekončí. Čeká ji ještě hodně bojů, než si bude moct v klidu odpočinout. PROBLEMATIKA BEDŘIŠKY Od roku 1997, kdy osada Bedřiška spadla do správy obvodu Mariánské Hory a  Hulváky, do roku 2010 byla tato lokalita spojována výhradně s  výrazně negativními jevy, jako jsou krádeže, ničení obecního majetku, drogy, násilí a  všudypřítomný nepořádek. Byli sem totiž přestěhováni problémoví a nepřizpůsobiví občané a byl to černý bod na mapě Ostravy. Situace eskalovala v březnu 2010, kdy kvůli sousedským neshodám jedna rodina druhé hodila do okna zápalnou láhev. O tomto incidentu se mluvilo jako o druhém Vítkově, ale tady naštěstí nebyl nikdo zraněn. To bylo impulzem pro místní obyvatele, kteří se semkli a  začali pracovat na tom, aby se místo, kde bydlí, stalo jejich opravdovým domovem. Společně s  Kumarem Vishwanathanem a  Evou Lehotskou zmapovali největší problémy lokality a dohodli se na postupných krocích, vedoucích k pozitivním změnám v lokalitě. Obyvatelé celou osadu na vlastní náklady uklidili, jejich důsledným postupem a tlakem na vedení obce vzniklo komunitní centrum a  v  průběhu let se při další společné práci, díky permanentně probíhající komunikaci i  společné zábavě, vytvořila pevná komunita. Dnes je tato lokalita malebnou vesničkou uprostřed města, která je však v současné době ohrožena demolicí. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2019/02/KROS23_web.pdf