Opustila nás Blažena Przybylová – archiv bulletinu 4/2017

31. října 2017 ve večerních hodinách zemřela při dopravní nehodě v centru města členka okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu Blažena Przybylová. Její tragický a náhlý skon více než bolestně zasáhl a rozesmutnil všechny ty, kdo jí byli blízcí a kdo ji znali a měli rádi. Odešel jedinečný a skvělý člověk, po kterém zůstane hořké, mučivé prázdno. Bezmála pětadvacet let byla ředitelkou Archivu města Ostravy. Jako renomovaná profesionálka a člověk s širokými znalostmi z historie i jiných sfér společenského života se výrazně podílela na tom, že se Archiv města Ostravy stal postupně významnou a respektovanou institucí. Zasloužila se mj. o publikaci řady studií a článků odkrývajících mnohá „bílá místa“ a tabuizovaná témata někdy značně černé a dlouhá léta utajované ostravské historie. Formou poutavých přednášek, výstav, úzké spolupráce se školami apod. se jí a jejím spolupracovníkům dařilo popularizovat ostravské dějiny a iniciovat zájem o ně i mezi širší veřejností. Její inspirativní role se naplno projevila i v letošním, pro Ostravu jubilejním roce, kdy si toto město připomnělo 750 let od první písemné zmínky o něm. Ale ještě důležitější než nemalé schopnosti a erudice byly její lidské vlastnosti. Ty podstatnou měrou pozitivně ovlivňovaly dění a atmosféru na jejím pracovišti i vztahy s ostatními lidmi. Blažena Przybylová (mezi přáteli důvěrně nazývaná Blaženka) byla sympaticky skromnou, tolerantní a usměvavou bytostí, s laskavým přístupem k druhým, s velkým smyslem pro humor a vtip. Vedle intenzivního zaujetí svrchovaně odbornými činnostmi se vyznačovala i upřímnou náklonností pro tzv. „obyčejné věci“. Jako spiritus agens stála za řadou iniciativ a činností okrašlovacího spolku, všestranně se zajímala o společenské a kulturní dění a aktivně se na něm podílela. Poslední sbohem se uskutečnilo 7. listopadu ve 14.00 v mariánskohorském kostele Panny Marie Královny. V ten smutný den pofukoval podzimní vítr, vzduchem poletovaly zežloutlé listy nedalekých moruší a rohovníků a do chrámu zamířily davy smutečních hostů. To velké množství lidí, kteří následně zaplnili kostelní lavice i ostatní prostory interiéru, bylo němým důkazem faktu, s jak mimořádným člověkem jsme se rozloučili.… více informací na kros_19_web.pdf (krasnaostrava.cz)