Ostrava bude mít databázi soch a děl ve veřejném prostoru

Letošní prosinec přináší uměnímilovným občanům Ostravy důležitý zdroj, který mohou zužitkovat nejen laici při svých procházkách městem či při vzpomínání na minulost Ostravy, ale také rozliční badatelé k odbornému zkoumání, ať už v oblasti dějin umění, nebo třeba v rámci topografie jednotlivých čtvrtí.

Antikvariát a klub Fiducia spolu s Jakubem Ivánkem a okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu totiž 21. prosince 2015 spustí internetovou databázi uměleckých děl, která byla pojmenována trochu zjednodušeně, ovšem výstižně jako Ostravské sochy a bude dostupná na adrese www.ostravskesochy.cz.

Slavnostní spuštění databáze se koná 21. prosince 2015 v 18:00 v Antikvariátu a klubu Fiducia. Zároveň bude pokřtěna Mapa ostravských soch a nové číslo bulletinu Krásná Ostrava.

Jeden z  iniciátorů vzniku databáze a autor jejích hesel Jakub Ivánek věří, že databázi budou lidé rádi využívat: „Kompletní databázi bude možno prohlížet na internetu. Déle vydáme stejnojmennou mapu – pro zužitkování lidmi při vycházkách po ulicích města jsme se omezili na existující díla v exteriéru, která budou zanesena do tištěné mapy. Tu si lehce složíte do kapsy. Počítáme s tím, že mapa bude k dostání jak v Antikvariátu a klubu Fiducia, tak v informačních centrech města, případně u spřátelených prodejců.“

Databáze vzešlá z dlouhodobější dokumentace uměleckých děl v terénu, archivech i literatuře, nabízí uživateli pokud možno úplný pohled na uměleckou výzdobu města Ostravy – zaznamenává existující artefakty, ale také již zaniklá díla (paměť) veřejného prostoru a budov, které mají či v minulosti měly charakter městské vybavenosti. Obsahuje nejen plastiky a reliéfy, ale rovněž mozaiky, sgrafita, nástěnné malby, ale též např. různé designové objekty. Účel databáze je dle Ivánka dvojí: „Jednak se snaží popularizovat umění a upozornit na jeho důležitost v rámci městského inventáře, prostoru, v němž žijeme a který tato díla kultivují, jednak chce poskytnout základní informace o zařazených dílech, jež bude možno dále zužitkovat v odborném výzkumu. Věřím, že již samo zachycení jednotlivých objektů může mít zásadní význam jak pro budoucí paměť města, tak pro jeho současné vnímání, které by ideálně mělo vést ke kultivaci veřejného prostoru.“

Databázi www.ostravskesochy.cz vytvořil Antikvariát a klub Fiducia ve spolupráci s Jakubem Ivánkem a okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu za finanční podpory Statutárního města Ostravy a Ministerstva kultury ČR.