Ostrava bude mít kancelář městského architekta

Vznik Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA) schválili ve středu 6. března ostravští zastupitelé. Hlavním důvodem zřízení nové příspěvkové organizace je rozvoj kvalitní architektury a urbanismu v Ostravě. Tato ostravská obdoba IPR Praha nebo KAM Brno začne fungovat již letos v létě. Bude navazovat na stávající činnosti některých odborů magistrátu města, především Útvaru hlavního architekta a strategického rozvoje.

„Zřízení takovéto městské instituce bylo předmětem odborných diskuzí již řadu let, mimo jiné i při tvorbě strategického plánu FajnOVA. Její absence je označována jako výrazný nedostatek z hlediska koncepce rozvoje města. Chceme Ostravu jako moderní metropoli, město s kvalitní architekturou, urbanismem a veřejným prostorem. To, společně s důrazem na soulad strategického a územního plánování, i kontinuita strategického přístupu jsou hlavní cíle nové organizace, “ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Příspěvková organizace bude zřízena k 1. červenci 2019 a do plného provozu přejde v roce 2020. Na její chod bude v roce 2019 vyčleněna částka 10 milionů korun, v následujícím roce to bude 20 milionů.

Vznik MAPPA inspirovaly obdobné organizace ve Vídni, Bilbau, Helsinkách, ale také v českých městech – v Brně, Praze nebo Karlových Varech. U MAPPY je pro nás zásadní odborný tým, nezávislost, avšak partnerství a spolupráce s městem i obvody, aktivní komunikace a participace s veřejností, pokrokový přístup a tah na branku,“ dodala náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Novou organizaci povede ředitel – městský architekt Ostravy s týmem expertů na architekturu, krajinářskou architekturu, urbanismus, dopravní inženýrství, analýzu dat, apod. Do roku 2020 se předpokládá, že MAPPA bude zaměstnávat 15členný tým. Výběrové řízení na obsazení ředitele bude vyhlášeno v březnu. Organizace bude pracovat na kultivaci veřejného prostoru a zeleně v Ostravě, připravovat odborné podklady v oblasti architektury, urbanismu a rozvoje města, organizovat architektonické a urbanistické soutěže, posilovat partnerství a spolupráci s vysokými školami, odborníky a veřejností, komunikovat s nimi připravované projekty v Ostravě a také zapojovat veřejnost do plánování a rozhodování při tvorbě města.

MAPPA bude platformou pro uplatnění koncepčního přístupu v oblasti moderního urbanismu, zvyšování kvality veřejného prostoru a architektury ve vazbě na územní rozvoj a Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 pod značkou fajnOVA. Bude naplněním vlajkového projektu pod názvem Vznik platformy pro koncepční městské plánování a moderní architektonický a urbanistický rozvoj města.

 

Zdroj: TZ SMO.