Ostrava hostí mezinárodní sympozium o literatuře a kultuře v období protektorátu

Ve dnech 24. a 25. listopadu proběhne v prostorách Městské knihovny Ostrava mezinárodní literárněvědné sympozium „Česká literatura a kultura v protektorátu“. Nejširší veřejnosti je určena související filmová projekce v Antikvariátu a klubu Fiducia, a to unikátních dobových snímků Pérák a SS Jiřího Trnky z roku 1945, dokumentu Kolesa dějin Miloše Cettla z roku 1945 a dochovaného fragmentu z propagandistického filmu Terezín režiséra Kurta Gerrona a Karla Pečeného, rok výroby 1945. Filmová projekce se v ostravské Fiducii uskuteční ve čtvrtek 24. 11. 2016, plánovaný začátek v 19 hodin, vstupné dobrovolné.

Odborné setkání pořádá v rámci Strategie AV21 – Špičkový výzkum ve veřejném zájmu Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, a to ve spolupráci s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě a Občanským sdružením PANT. Sympozium je součástí přípravy projektu z cyklu dějin české literatury, řešeného v rámci Oddělení 20. století a literatury současné Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR. Jeho finální výstup, Dějiny české literatury za protektorátu Čechy a Morava (1939‒1945), by měl navázat na dosavadní čtyřdílnou publikaci Dějiny české literatury 1945–1989 v redakci Pavla Janouška pomyslným nultým dílem.

Program sympozia otevírá v 9:00 přednáška literárního historika z Ústavu pro českou literaturu AV ČR profesora Pavla Janouška, věnovaná proměnám a kontextuálním souvislostem literárněvědného bádání v dané problematice. Úvodní zamyšlení následně během dvou dnů různým způsobem rozvine, doplní a zpřesní řada příspěvků zaměřených ke konkrétním problémům daného období z oblasti poezie, prózy, dramatu, filmu, ale také jazykovědy, literárního života nebo dějin každodennosti.

Cílem setkání, jehož se zúčastní řada předních odborníků z řad historiků, literárních a divadelních vědců, je nahlédnout literaturu daného období v nejrůznějších vztazích a perspektivách a otevřít debatu o možných přístupech k jejímu výzkumu.

Součástí odborného programu sympozia je také procházka protektorátní Ostravou pod vedením historika umění a popularizátora ostravské městské architektury Martina Strakoše.

S ohledem na účast zahraničních hostů bude program sympozia tlumočen do němčiny.

Ve snaze přispět organizací odborného setkání zároveň k popularizaci tématu protektorátních dějin literatury bylo jako jeden z partnerů sympozia osloveno Občanské sdružení PANT, provozující mj. webový portál Moderní dějiny (www.moderni-dejiny.cz). Lektoři, které sdružení PANT oslovilo, připravili dva metodologické workshopy určené především studentům historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Pod vedením zkušeného didaktika Josefa Märce z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem si tak mohou budoucí učitelé dějepisu vyzkoušet různé způsoby, jak je možné téma protektorátní kultury vyučovat na školách; workshop bude vycházet z analýzy dobových výukových textů, simulovaných situací a práce s nimi. Historik Petr Koura z Univerzity Karlovy v Praze a jeho kolegyně Šárka Jarská ze společnosti Živá paměť seznámí studenty s novou online platformou Nucená práce – příběhy pamětníků ve výuce. Platforma obsahuje výukové materiály postavené na krátkých životopisných filmech (cca 25 minut) z osobních výpovědí pamětníků, přičemž každý film je doplněn o jedinečné dobové dokumenty, fotografie a sérii úkolů pro práci s filmem.

Tematické bude i drobné pohoštění pro účastníky sympozia, které reflektuje dobové recepty z kuchařky Vaříme z přídělů.

 

Kompletní program ke stažení zde: protektorat-program