Ostrava je v centru, zastavení první: Městská jatka

Jatka pořád čekají na svého zachránce. Měl to být Bauhaus, který to přislíbil městu. Stejně jako u Nové Karoliny, kde měla vzniknout světová architektura, šlo jen o ústní příslib. Výsledek u obou míst vidíme. Jatka by se dala zachránit a existují i projekty, jak místo oživit – například sdružení Pant uvažuje o zřízení Knihovny Jaromíra Šavrdy a Visegrádského centra, hovoří se také o Městské galerii. Plocha před jatkami by se dala využít k výstavbě interaktivního hřiště, kterých je v centru opravdu jako šafránu. Teď jen záleží na městu, zda bude schopno svoji chybu (respektive chybu svých předchůdců) napravit, jatka zpět vykoupit a vybrat projekt, který je smysluplně naplní. Je to jen otázkou vůle a elementární snahy vrátit život jedné z ikonických ostravských památek

Kauza městských jatek začala roku 1995. Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz tehdy prodal již chátrající objekt i s přilehlými pozemky Bauhasu. Obvod tento krok prezentoval tak, že sice nechá firmu vybudovat v centru města prodejní halu, což bylo už tehdy nestandardní, ta se za to ale zaváže opravit a využít dochovanou část jatek postavených roku 1881.   Aby Bauhaus mohl v tak atraktivním místě začít stavět, zavázal se, že jatka zrekonstruuje. Stavební odbor města mu vydal jedno stavební povolení na výstavbu prodejny i na rekonstrukci kulturní památky. Ta měla být opravena v roce 1997.  Firma se stále vymlouvala, že nemůže najít budoucího uživatele stavby. Stavební odbor uložil Bauhausu za to, že nedokončil stavbu dle stavebního povolení, pokutu. Magistrát ji však poté zrušil.  Společnost Bauhaus postavila kolem jatek jen nevzhledný plot. Každý může už roky pozorovat, jak za plotem pokračuje zkáza historicky cenné budovy. Vedení ostravského magistrátu už dříve připustilo, že je chybou, že ve smlouvě s Bauhausem nejsou zakotveny sankce pro případ, že by o jatka nepečoval, ve smlouvě vůbec nebyla povinnost o jatka pečovat zmíněna. Pečovat o památku ale nařizuje majiteli památkový zákon.

030 (1)

027 (1)