Ostrava je v centru, zastavení druhé : Stodolní ulice

Druhá zastávka happeningu za oživení centra byla na Stodolní ulici, kde jsme navrhovali vytvořit na části Stodolní od Nádražní ulice po Poděbradovu pěší zónu. Vzhledem k aktuální diskusi o rekonstrukci Nádražní ulice bychom rádi přidali úvahu některých účastníků happeningu, kteří kromě vytvoření pěší zóny na Stodolní hovořili rovněž o možnosti vytvořit pěší zónu na Nádražní ulici (od Ostravice-Textilie až k ulici Českobratrská). Na debatě 15.4. 2015 v Divadle loutek zazněl také návrh na prodloužení pěší zóny od Divadla Antonína Dvořáka po Ostravici – Textilii. V současné době, kdy už rekonstrukce Nádražní ulice probíhá, je na takové úvahy zřejmě pozdě, ovšem je třeba poukázat na fakt, že o rekonstrukci tak významné ulice v centru města měla být v minulých letech vedena širší diskuse (alespoň tak, jak je tomu v Praze v případě plánované rekonstrukce ulice Vinohradská, kde město organizuje takzvaná sousedská setkání).

Ke Stodolní ulici:

Stodolní byla periferií Ostravy a dnes se zase svým způsobem stává periferií Ostravy. Mezi tím bylo krátké období rozkvětu, kdy na Stodolní vznikala řada klubů, které pořádaly kulturní akce. Ty ale časem vytlačily komerční projekty. Kdysi jsme tu měli strach z vybydlených domů a pochybných existencí, dnes tady straší mafiáni za černými skly svých bouráků. Stodolní ulici město nezachrání tím, že tam bude dávat granty na kulturní akce. Naopak by mělo město kultivovat prostor, například tím, že udělá pěší zónu, aby člověk nemusel kličkovat mezi auty a dýchat výfukové plyny, když si chce dát na zahrádce tamních podniků kávu.

IMG_1089.JPG