Ostrava má poetické popelnice – archiv bulletinu 2/2019

21. března, tedy ve světový den poezie, jsme spolu s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu spolu s Antikvariátem a klubem Fiducia zahájili projekt Poetické popelnice (POPO). Poezii umístěnou na veřejných prostranstvích, v  hromadných dopravních prostředcích, v  parcích či na různých netradičních místech v  minulosti měla už mnohá města, avšak jen Ostrava má své poetické popelnice. Zdejší obyvatele seznamují s texty vybraných pozoruhodných básníků, nabízejí duchovní potěšení a  oživují některé zapadlé kouty – vynášení, třídění či přebírání odpadu se nepochybně stane oblíbenou činností všech milovníků múz! Prvním z laureátů projektu POPO se stal legendární americký autor Lawrence Ferlinghetti, nestor slavné skupiny básníků tzv. beat generation, jenž se letos 24. března dožil úctyhodných sta let! Fenomenálnímu básníkovi jsme zaslali gratulační pohlednici s fotografiemi okrašlování ostravských poetických popelnic. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2019/09/KROS25_online.pdf