Ostrava má zlepšený ratingový výhled. Zdroj: Tisková zpráva SMO

Mezinárodní ratingová agentura Moody´s  potvrdila statutárnímu městu Ostrava v červnu 2016 stávající ratingové hodnocení na úrovni A2, ovšem se zlepšeným výhledem ze stupně “stabilní” na stupeň “pozitivní”.

Zlepšený ratingový výhled odráží nastolené pozitivní trendy v hospodaření města, zejména pak solidní provozní výsledky hospodaření, dostatečnou tvorbu rezerv, přiměřenost kapitálových výdajů a snižování jeho zadluženosti.

 „Zlepšení ratingového výhledu Ostravy ze stabilního na pozitivní vytváří reálný předpoklad, že pokud vedení města bude pokračovat stejným způsobem mimo jiné např. v kontrole provozních výdajů a ve snaze o zefektivnění fungování městských společností, může být městu v nepříliš vzdálené budoucnosti udělena i vyšší ratingová známka, tedy A1,“ uvedla náměstkyně primátora pro finance a rozpočet Iveta Vozňáková.

Primátor města Tomáš Macura k tomu dodal: „Ke zlepšení hodnocení Ostravy ze strany agentury Moody’s dochází přesně po 10 letech, kdy město od roku 2006 trvale získávalo rating na úrovni “A2/stabilní”. Aktuální změnu na “A2/pozitivní” chápeme jako potvrzení správnosti našeho tlaku na efektivní, transparentní a prozíravou správu městských financí. Je to rozhodně dobrá zpráva pro všechny občany Ostravy.”

Zadluženost Ostravy se za poslední rok a půl snížila o více než 350 mil. Kč a aktuálně představuje 3,4 mld. Kč. V přepočtu na 1 obyvatele jde o cca 11,7 tis. Kč, což je nejnižší hodnota mezi velkými městy v ČR.

Zdroj: TZ Statutárního města Ostravy