Ostrava se rozloučí s válečným veteránem Mikulášem Končickým, který ji osvobozoval v roce 1945

V neděli 13. prosince 2015 zemřel v Ostravě generálporučík ve výslužbě Mikuláš Končický, válečný veterán, účastník Ostravsko-opavské operace v roce 1945. Poslední rozloučení proběhne v pondělí 21. 12. ve 13 hodin ve obřadní síni krematoria ve Slezské Ostravě.

Mikuláš Končický se narodil 1. 1. 1925 v Trostjanci u Dubna na území tehdejšího Polska (dnešní Ukrajina) českému otci a ukrajinské matce. Vyrůstal v oblasti obývané početnou menšinou Volyňských Čechů. V září 1939, po vpádu Německa do Polska a záboru části polského území Rudou armádou, se rodina Končických ocitla na čas na území Sovětského svazu, po Hitlerově útoku na Rusko v červnu 1941 pak na Němci okupovaném území.

Obrat ve vývoji války umožnil 19letému Končickému vstoupit do 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR. Zúčastnil se bojů na Dukle a u Jasla, na jaře 1945 velel tankové četě v Ostravsko-opavské operaci.

Po válce působil ve velitelských funkcích na vojenské akademii v Hranicích na Moravě, Vyškově a Brně. Patřil mezi špičkové odborníky na konstrukci a provoz tanků. Po srpnu 1968 byl pro svůj nesouhlas s okupací Československa armádami Varšavské smlouvy z armády propuštěn, pracoval pak v Pozemních stavbách Ostrava.

Generálporučík Mikuláš Končický byl předsedou MěV Českého svazu bojovníků za svobodu a Čs. obce legionářské Ostrava 1, nositelem Řádu Bílého lva, Čs. a polského válečného kříže, medailí Za chrabrost, Za vítězství nad Německem a dalších vyznamenání. V roce 2008 mu bylo uděleno čestné občanství města Ostravy.

Poslední rozloučení s generálporučíkem Mikulášem Končickým proběhne v pondělí 21. 12. ve 13 hodin ve obřadní síni krematoria ve Slezské Ostravě.

image