Ostrava se zřejmě dočká městské galerie jako příspěvkové organizace – mohla by se přestěhovat do centra

Ostravští zastupitelé schválili ve středu 25.11.2015 záměr zřídit příspěvkovou organizaci takzvané městské galerie. O potřebě zřídit instituci městské galerie v Ostravě se hovoří již několik let. Rozhodnutí předchozího zastupitelstva podpořit projekt městské galerie ve vítkovickém Gongu formou tříletého projektu byl ostře kritizován odbornou veřejností pro svou nestandardnost, snahu obsadit ředitele bez výběrového řízení, nevhodné umístění či nadsazený rozpočet v žádosti. Po tlaku veřejnosti bylo nakonec výběrove řízení vypsáno a ředitelem se stal renomovaný kurátor Marek Pokorný. Ten nyní připravil pro zastupitele materiál pro zřízení příspěvkové organizace, který zastupitelé schválili. V materiálu i reportáži České televize (link viz níže)  mimo jiné poukazuje na problémy spojené s provozem galerie formou projektu a také na problémy spojené s umístěním galerie ve vítkovickém Gongu. Argumenty jsou tytéž, jaké byly vzneseny při diskusích před třemi lety, kdy byla galerie přes kritiku odborné veřejnosti umístěna v Gongu a dotaci čerpalo sdružení Trojhalí Karolina. Pokorný nyní nyní navrhuje přesun městské galerie do centra, v reportáži uvádí například objekt bývalého Bati, bývalého Bauhausu či městských jatek.

 

Z materiálu pro zastupitele města Ostravy:

Varianta A
Zachovat stávající stav a realizovat výstavy a doprovodné programy (ať už dočasně, anebo dlouhodobě) v prostorách Multifunkční auly Gong. Varianta dalšího pronájmu prostor v Gongu však zakládá další komplikace nejen pro fungování vzniklé příspěvkové organizace- PO (chybí zázemí pro management PO, provoz galerie se musí přizpůsobovat dalším komerčním aktivitám, které se v Gongu konají, prostorové možnosti jsou omezené), ale také pro další rozhodování a jednání SMO – a velmi pravděpodobně by oddalovala optimální nastavení funkcí a výkonu instituce. Také není zanedbatelná otázka psychologické (nikoli faktické) dostupnosti, která už v tomto roce podvazuje další růst počtu návštěvníků a uživatelů služeb poskytovaných městskou galerií. Tato varianta však představuje jen odklad řešení vlastního prostorového zázemí městské galerie.

Varianta B
Umístit městskou galerii jako instituci do vlastního objektu.
Vzhledem k diskusím o obnově a oživení centra Ostravy je z praktického, politického i funkčního pohledu žádoucí spojit zřízení městské příspěvkové organizace se strategickým řešením dlouhodobého a komplexního problému funkcí městského centra.
Vzhledem k charakteru městského prostoru lze doporučit spíše konverzi, či rekonstrukci již existujícího vhodného objektu, který město buď vlastní, anebo ho pro potřeby městské galerie získá do svého vlastnictví.
Městská galerie je vhodným nástrojem, jak do centra města přivést různorodé aktivity, které v něm budou následně udržovány, podporovány a rozvíjeny i ve spolupráci s dalšími kulturními organizacemi a v návaznosti na sociální a rozvojové projekty. Galerie současného umění nejsou a nemají být ryze návštěvnickou destinací, ale budují určitý typ komunity a upřednostňují určitý typ chování a jednání, který bezprostředně souvisí s potřebami identifikovanými v souvislosti s diskusemi o tom, co centrum Ostravy potřebuje.

Odkaz na reportáž zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/415231100031127-udalosti-v-regionech/

(od 22 minuty)

Materiál pro Zastupitelstvo města Ostravy:

https://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1418/z11verejne/BJ1418_03372_15-ZM1418_11_zN1/Duvodova_zprava_ZM.doc

image