Ostravská Galerie Dole slaví deset let, uspořádá speciální výstavu a vydá bilanční katalog

Galerie Dole  letos slaví 10 let a připravila speciální výstavu deseti autorů, které si vybralo deset oslovených kurátorů a spolupracovníků galerie. Zároveň vydává bilanční katalog, třicet výtisků bude číslovaných s originálním linorytem malíře Jakuba Janovského. Křest katalogu se koná v rámci vernisáže výstavy a následné oslavy v pondělí 12. prosince od 18:00 v prostorách Galerie Dole, jež je součástí Antikvariátu a klubu Fiducia.

Ostravská Galerie Dole letos slaví deset let své existence – v současné době patří mezi nejznámější nezávislé galerie Moravskoslezského kraje. V letech 2010 a 2011 byla grantovou komisí Ministerstva kultury ČR vyhodnocena jako nejlepší galerijní projekt v ČR a dlouhodobě je vysoce hodnocena odbornou komisí ministerstva. O její profesionální úroveň se od roku 2006 stará šéfkurátor Martin Mikolášek, s galerií spolupracují kurátoři Petr Vaňous, Jiří Ptáček, Vladislav Holec, František Kowolowski, Martin Dostál a další. Galerie se zaměřuje na současnou malbu a vystavuje především mladé tvůrce. Za deset let existence galerie zde svá díla prezentovali uznávaní čeští umělci, jako například Josef Bolf, Jakub Špaňhel, Lubomír Typlt, Ladislava Gažiová, Igor Korpaczewski, Marek Meduna, David Böhm, Jiří Franta, Veronika Holcová, Vendula Chalánková, Hana Puchová a další. V roce 2007 připojila k aktivitám galerie výtvarnice Marcela Lysáčková dětský ateliér reflektující jednotlivé výstavy. Od roku 2006 také galerie pravidelně vydává celoroční katalogy mapující výstavní činnost v jednotlivých letech. V letošním roce vydává bilanční katalog, mapující deset let působení galerie na české výtvarné scéně. Vydání bilančního katalogu podpořilo Statutární město Ostrava, MUDr. David Feltl a Ministerstvo kultury ČR.

 

Výroční výstava – Galerie Dole 10 let

Deset let jsme ve výstavním programu galerie sledovali nejrůznější tendence současné malby. Vystřídala se zde více než stovka autorů převážně z České republiky, ale i ze Slovenska, Polska nebo Německa. Pomyslným klíčem pro výběr autorů, kteří budou zastoupeni na bilanční výstavě, se proto stala číslovka 10. Oslovili jsme desítku osobností – kurátorů, historiků umění a teoretiků. Každému z nich jsme předali seznam autorů, kteří v galerii vystavovali v průběhu jednoho konkrétního roku, a požádali je, aby každý z nich zvolil jednoho umělce. Vybráno bylo deset autorů – Vendula Chalánková, Aleš Hudeček, Jaromír Novotný, Evžen Šimera, Pavla Malinová, Jakub Špaňhel, Malgorzata Wielek-Mandrela, Denisa Fialová, Dana Sahánková a Josef Mladějovský. Pokud jsme v souvislosti s výstavním programem doposud mluvili o jakési pestré mozaice, v níž se kříží jména, přístupy či techniky, domníváme se, že představa této mozaikovitosti je podpořena právě i růzností názorů a přístupů těch, kteří jsou do aktuálního výběru zahrnuti. Výstavu kurátorsky připravil Martin Mikolášek a potrvá do 6. 1. 2017.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman o Galerii Dole:

„Ostravská Galerie Dole letos slaví deset let své existence. Je to tedy výstavní síň stále mladá a pel jejího mladí ji dosud chrání před pro někoho možná trochu únavnou vážností staletých chrámů umění. Současně však již prokázala svou životnost a hluboký smysl, který spatřuji především v tom, že jde o nezávislou platformu. Její umělecké směřování není závislé na středně či dlouhodobé koncepci kulturního rozvoje země či regionu, nenaplňuje jiné zadání, než je umělecké přesvědčení šéfkurátora a jeho poradního týmu. Právě taková centra bývají podhoubím nových trendů a líhní talentů. Galerie Dole tuto myšlenku potvrzuje už spontánním zaměřením na mladé tvůrce, pro které může být důležitým odrazovým můstkem. Fenomén nezávislých galerií, vzniklých z občanské iniciativy pokládám za významný také jako výraz odpovědnosti regionální komunity za živou kulturu. Takový projekt pak Ministerstvo kultury s potěšením dlouhodobě finančně podporuje, jako je tomu právě v případě této výstavní síně. Ne snad proto, aby její nezávislost omezilo a uplatnilo svůj vliv, ale naopak: aby se tato galerie každý rok nadechla tím svobodněji a volněji. Kéž tato užitečná spolupráce trvá, kéž se Galerie Dole stále rozvíjí.“ (Citace úvodního textu pro bilanční katalog Galerie Dole)

 

Nezávislý kurátor Petr Vaňous o Galerii Dole:

„Galerie Dole vykazuje paralelně dostředivé i odstředivé tendence v rámci malířského výrazu a obrazového formátování. Za hlavní výstavní koncepcí stojí kurátor Martin Mikolášek, který od počátku hledal strategii, jak z Galerie Dole učinit významnou ostravskou galerii, aniž by ji region strhl do provinčnosti. Řešení nalezl ve dvou krocích: 1) Nevystavovat pouze autory z regionu, ale mít širší záběr, 2) oslovit ke spolupráci i jiné kurátory. Podařilo se tak rozjet v poměrně skromných podmínkách galerijní provoz, který dodnes vykazuje živě rostlou pluralitní strukturu, v níž se mísí výtvarné projevy moravskoslezského regionu s kulturními centry Moravy a Čech (s přesahy mimo ČR). Podstatné je, že galerijní projekt vznikl cestou „zespoda“ (výmluvný název Galerie Dole!). Je zdařilou kontinuálně vyvíjenou realizací svobodné občanské aktivity lidí, kteří upřednostnili svůj bezprostřední zájem (možná spíše nadšení či vášeň) o živé současné vizuální umění nad zájmy jinými, především nad zájmy různým způsobem utilitárními.“(Citace části textu pro bilanční katalog Galerie Dole)