Ostravská Noc kostelů již tento pátek

V ostravsko-opavské diecézi letos Noc kostelů zapadá do řady dalších akcí a aktivit připravovaných v rámci Dnů víry, probíhajících v diecézi od 5. do 12. června, které jsou také připomínkou dvacetiletého trvání nejmladší katolické diecéze v České republice. Pestré programy pro Noc kostelů v jednotlivých kostelích a modlitebnách připravuje na 1000 dobrovolníků, v pátek 10. 6. od 16 do 23 hodin tak můžete navštívit téměř všechny kostely na Ostravsku. Mimořádnou možností během Noci kostelů v rámci výročí diecéze je například shlédnutí originálů zakládající listiny biskupství a originálu jmenovacího dekretu prvního ostravsko-opavského biskupa podepsaného papežem Janem Pavlem II. v ostravské katedrále Božského Spasitele.

Kompletní program najdete zde: https://www.nockostelu.cz/index.php?pg=program&RokNK=2016